Domov Články Samospráva Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2022/2023

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2022/2023

4 .
Komentáre vypnuté na Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2022/2023
1,307

Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školský rok 2022/2023  bude prebiehať

v čase od 1.apríla 2022 do 30. apríla 2022.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa, ktoré dovŕši do 31.8.2022 šiesty rok veku, na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Žiak plní povinnú školskú dochádzku v školskom obvode, v ktorom má žiak trvalý pobyt podľa VZN mesta Bardejov č. 41/2002 o určení školských obvodov, akými sú:

ZŠ, Komenského 23, Bardejov,

ZŠ, Wolkerova 10, Bardejov,                                                 

ZŠ Bartolomeja Krpelca, Tarasa  Ševčenka 3, Bardejov,

ZŠ, Nám. arm. gen. L. Svobodu 16, Bardejov,

ZŠ s MŠ Pod Vinbargom 1, Bardejov,

ZŠ s MŠ, Pod papierňou 16A.

Zápis bude prebiehať podaním prihlášky:

  1. elektronicky – zákonný zástupca využije možnosť online prihlášky,
  2. osobnou návštevou zákonného zástupcu s dieťaťom v škole,
  3. poštou – zákonný zástupca vyplní prihlášku zverejnenú na webovej stránke školy, ktorú odošle poštou.

 

Ako postupovať, ak dieťa nedosiahlo školskú spôsobilosť:

Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku nedosiahlo školskú spôsobilosť, riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ už nerozhodujú o odklade plnenia povinnej školskej dochádzky, ale riaditeľ materskej školy rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole.

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný ísť na zápis do 1. ročníka základnej školy i keď rozhodne o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania u svojho dieťaťa.

žiadosti o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania musí zákonný zástupca doložiť:

  1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie (centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie),
  2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,
  3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia.

 

Bližšie informácie o zápise detí do ZŠ pre šk. rok 2022/2023 Vám poskytnú riaditelia ZŠ a ZŠ s MŠ a tieto budú zverejnené aj na webových stránkach jednotlivých základných škôl.

MUDr. Boris Hanuščak

                                                                                                                      primátor mesta

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…