Aj tento rok žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove oslávili DEŇ ZEME rôznymi zaujímavými aktivitami. Jednou z nich bolo aj stretnutie s členmi MO SRZ v Bardejove – p. M. Dulebom, J. Gajdošom a O. Majorošom.


Žiakov 4. ZŠ v povodí rieky Topľa oboznámili so starostlivosťou a ochranou rýb. Priblížili spôsoby chovu a zarybňovania vodných tokov. Najviac však žiakov zaujali zaujímavosti o love rýb, kde si žiaci mali možnosť vyskúšať techniku nahadzovania a vidieť možstvo rôznych druhov návnad, na ktoré sa ryby chytajú.

Poukázali aj na dôležitosť ochrany vodných tokov, ale aj na možnosti ich čistenia. Žiaci tiež zistili aké druhy rýb sa v našich riekach nachádzajú a aké revíry táto organizácia obhospodaruje. Toto stretnutie bolo zaujímavé, ale hlavne poučné.

Ďakujeme členom MO SRZ za ochotu a čas, ktorí nám venovali a veríme, že sme aj takýmto spôsobom získali nadšencov a rozšírili tak rady rybárov v našom okrese.

kolektív učiteľov 1.st.ZŠ Bartolomeja Krpelca

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Chrípkového ochorenia žiakov a zamestnancov ZŠ a MŠ

Oznam: z dôvodu chrípkového ochorenia žiakov a zamestnancov budú v meste Bardejov zatvoren…