Vedeli ste že … v roku 1725 po zemetrasení spadla kostolná veža ? Ale poďme pekne od začiatku ešte k zvonici. V roku 2021 som publikoval príspevok „Zvonica pri kostole sv. Egídia Bardejov“ na našej stránke (link uvediem na záver tohto príspevku). A keďže som našiel ďalšie údaje a dokonca v bardejovskom archíve plán zvonice, ponúkam ich v tomto príspevku.


Mať 3 zvony k tomu také veľké a ťažké vo veži chrámu bolo v tom čase veľkým rizikom. Pre zvony boli nebezpečím hlavne časté požiare. Mesto sa preto rozhodlo aj vzhľadom na stav objektu kostola sv. Egídia, postaviť zvonicu. Nové základy zvonice sa položili v roku 1669 na námestí medzi chrámom a radnicou. Celá mestská rada na čele s richtárom Melchiorom Schmitzom sa zúčastnila položenia základného kameňa. Bola to údajne veľká slávnosť, na ktorej nechýbala celá mestská rada a občania mesta. Slávnostnú reč mal vtedajší evanjelický farár Martin Pfeifer. Richtár Melchior Schmitz uložil do základného kameňa doštičku s chronostikom : FVNDATE TVRRIS CHRISTIANO BARTPHENSIVM ZELO „Pri zakladaní veže horlivými kresťanmi Bardejova – 1669“.

Do zvonice boli presunuté 3 zvony. Najväčší z ních vážiaci 70 centov, bol odliaty a posvätený v r. 1584 na počesť sv. Urbana . Menší vážiaci 40 centov, bol posvätený na počesť sv. Jána Krstiteľa. Tretí zvon bol 5 centový ( 1 cent = cca 62 kg). Máme tiež údaj, že zvonár sa platil z mestskej pokladnice . Dostával 42 florénov a 30 krajciarov. Okrem toho za každé pohrebné zvonenie dostane 15 krajciarov.

A Bardejovčania nielenže boli dobrý obchodníci, pivovarníci atď., ale ako sa neskôr ukázalo aj ako prezieraví. Požiare v 17. storočí a najmä katastrofálné požiare v roku 1774 a 1878, pri ktorých zhoreli všetky strechy v meste, zvonom neuškodili. Aj pred zemetrasením sa zvony zachránili. Dňa 29.1.1725 o 10:00 hod. sa veža zrútila. Následne bola veža rozobratá až po okap.
A tak to bolo až do roku 1855, kedy na základe uznesenia rady mesta predložil 10.9.1855 architekt mesta Lukáš Schulz na zasadnuti Mestskej rady plán na rekonštrukciu mestskej zvonice. Zvonová veža sa zvýšila o 2 siahy (1 siaha = 1,9 m), pričom zvony sa vyššie nezdvihli. Previedlo sa vyrovnanie múrov, hladko nahodená omietka a zakrytie strechy škridlou. A práve tento plán Lukáš Schulz, učiteľ kreslenia , nakreslil (viď obr.1). Pôvodne sa veža totiž nemala stavať. A preto sa veža zvonice rekonštruovala. (O realizácii – stavbe kostolnej veže, sa rozhodlo dodatočne). K rekonštrukcii a obnove zvonice na námestí došlo v roku 1856 . Celá zvonica bola zvýšená, opatrená mramorovými prvkami a vynovená. Nad dverami točitého schodiska bol umiestnený chronostikon v latinskom jazyku: ELATA, CORONATA, CONDAMPVSILLA „pozdvihnutá, ovenčená, predtým maličká – 1856“, hlásal nápis nad vstupom veže. Do mramorových dosiek boli vytesané a na vežu uložené verše . Pamätnú mramorovú tabuľu s nápismi venovali pri ukončeni zvonice: dekan Františk Jergencz, pátri z františkánskeho kostola, senátor a kurátor sirôt František Miškovský (otec Viktora Miškovského) a senátor Ján Chyzér. Na pamätnej doske bol nápis : „Vrúcne milujúce potomstvo bedliace nad dôstojnosťou s prevahou hlasov postavilo a pozdvihlo v roku 1856 dielo slúžiace Bohu“. Pátri františkáni napísali : „Horlivou usilovnosťou zbožných duší má zbožné mesto Bardejov nahor dvihlo, avšak vďačnejšie naladené potomstvo ma v roku 1856 k svojej ozdobe zväčšilo“.
A ako dopadla zvonica? Dňa 21.11.1899 bol vypísaný v novinách „Bártfa és Vidéke“ a v ďalších novinách, konkurz na zbúranie mal zvonice. Bol viazaný na stavbu novej školy s podmienkou ,že na výstavbu školy sa použije materiál zvonice.

A tak sme sa dostali až do doby, keď sa rozhodlo o postavení veže na kostole. S realizáciou sa začalo v roku 1896. V auguste 1898 sa umiestnil na veži 4 metrový vysoký kovaný kríž a do veže boli vytiahnuté zvony zo zvonice na námestí. Doprava zvonov sa previedla po lešení postavenom od Gründlovho domu až po zvonový priestor. Laná ťahali voly. Ale o zvonoch a veži snáď niekedy inokedy.
Pozn.: podľa dobovej fotografie z roku 1900 sa zrejme pôvodný plán na obnovu zvonice ešte prepracoval.
Autor: Ferdinand Hažlinský

lit : MOZAIKA – autor článkov Ing. Gabriel Drobniak
Dejiny Bardejova
Miškovský : Bártfa középkori műemlékei
ŠA Prešov Archív Bardejov : „Plán zum Glockenthurm in Bartfeld“(Plán zvonice v Bardejove)– 171/Š5, rok vydania 1850, autor: Lukáš Schulz, učiteľ kreslenia

Viac fotografii: https://www.facebook.com/media/set/?set=oa.461155731957382&type=3

Zdroj: BARDEJOV kedysi a dnes

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Objavte Bardejov s priateľmi a rodinou

Zážitkový víkend s osobnosťami Bardejova, dotykom s umením a gastro pochúťkami. Objavte Ba…