Jednotková cena tepla v mestskej spoločnosti BARDTERM v roku 2020 a 2021 , ktorá musí byť schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO ), je jedna z najnižších na Slovensku: minimálne o 10% nižšia, ako by bola pri výrobe zo zemného plynu. BARDTERM teplo nakupuje od spoločnosti BARDENERGY, s.r.o., ktoré je vyrábané spaľovaním drevnej štiepky.


Jednotková cena tepla, schválená ÚRSO, bola v roku 2020 (spolu fixná a variabilná zložka) 23,35 €/GJ. Po vrátení z vyúčtovania 203 069 € sa jednotková cena tepla znížila o 0,85 € na cenu 22,50 € / GJ s DPH.

BARDTERM, s.r.o. dodáva fyzicky teplo do jednotlivých obytných domov, do škôl a organizácií z jednotlivých kotolní. Teplo pre odberateľov je merané na päte jednotlivých domov, čiže v strojovniach, a na meračoch umiestnených v týchto domoch. V žiadnom prípade nie sú v odberných množstvách tepla zarátané straty v rozvodoch tepla medzi kotolňami a domami.

Ako problém sa však môže javiť fakt, že od rokov 2019, 2020 začali jednotliví správcovia bytových domov prechádzať na iný spôsob merania odobratého tepla v jednotlivých bytoch.

Pôvodné merače tepla, tzv. „odparovacie“ fungovali tak, že teplo bolo merané podľa teploty v byte, čiže aj keď niekto nezapol radiátor celý rok, ale mal teplo v byte ( stúpačkový systém, rúrky v podlahe, prestup tepla od susedov, atď.), merač na radiátore to zaznamenal a byt za to zaplatil.

Nové merače tepla tzv .“pomerové rozdeľovače tepla“ sú elektronické, digitálne. Ich výhodou je, že sa dajú diaľkovo odčítať, a aj spotrebiteľ má prehľad o nameraných dielikoch. Čo však tieto rozdeľovače nezohľadňujú je, že neberú do úvahy teplotu v byte. Ak niekto, kto má výhodný byt , nezapne radiátory celý rok, nezaplatí za spotrebu ani cent. A pritom má v byte teplo, Je „vykurovaný“ okolitými bytmi , stúpačkovým vedením, alebo podlahovým rozvodom tepla.
Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. vyúčtováva cenu tepla pre jednotlivých správcov. To, ako majú nastavené vyúčtovanie nákladov za byt, je vecou každého správcu . Veľmi dôležité je, ako majú schválené percentuálne rozdelenie nákladov na teplo podľa plochy bytu a spotrebu na radiátoroch.

Podľa nariadenia EÚ musia byť všetky byty vybavené týmito novými pomerovými rozdeľovačmi tepla do roku 2025.
Spoločnosť BARDTERM, s.r.o. má v úmysle v najbližších rokoch investovať nemalé finančné zdroje do zdokonalenia procesu výroby a distribúcie tepla pre konečného spotrebiteľa, ktoré sa budú týkať najmä rozvodovej siete – o podrobnostiach budeme informovať v blízkej budúcnosti.

Samospráve Bardejova nesmierne záleží – tak, ako aj po minulé roky – na komforte života obyvateľov nášho mesta. Dokazuje to jednak svojimi investičnými aktivitami, ale aj prostredníctvom investícií obchodných spoločností mesta, kde je 100%-ným vlastníkom. A toto je jasným dôkazom tohto tvrdenia.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…