Primátor mesta dnes zvolal pracovné stretnutie, ktorého cieľom je zhodnotenie investičných a neinvestičných aktivít mesta za obdobie prvého roka práce samosprávy v tomto volebnom období. Bilancia práve rozbehnutých aktivít, ale najmä strategické naplánovanie tých nových, ktoré prinesú ďalšie systematické zvyšovanie kvality života v meste.


Za uplynulé obdobie od novembra minulého roka boli na území mesta zrealizované  celkové investície vo výške 10 339130 EUR, z toho bolo 2 130 109 EUR z priamej dotácie Vlády SR , 4 316 311 EUR  z eurofondov, 814 990 EUR z iných získaných dotácii , pričom výška  vlastných zdrojov pri spolufinancovaní resp. dofinancovaní jednotlivých projektov, v porovnaní so získanými zdrojmi  predstavuje čiastku 2 577 719 EUR.

Osobitná  pozornosť  bude venovaná  nadstavbe, naplneniu zámerov samosprávy  v rámci neinvestičných projektov, ktoré tým stavebným dajú život, zmysel a reálny obsah  v podobe kultúrno-spoločenských aktivít, ktoré obohatia život obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. O záveroch rokovania vás budeme pribežne informovať.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…