Väznica v budove Okresného súdu – vedeli ste že… v pôvodnej budove Okresného súdu na Veternej ulici v budove v ktorej bola kedysi vojenská kasáreň a po jej zaniknutí bola v nej rezbárska dielňa – škola Mórica Hölzela , bola väznica.


(V rokoch 1883 – 1888 Moric Hölzel vyhotovil neogotický oltár vysoký 17,5 m do chrámu sv. Egídia.) Žiaľ v nedeľu na obed 4. mája 1902 vypukol požiar a vtedy v okamihu prišiel Hölzel o všetko, rozrobené diela, materiál. Budova úplne vyhorela. V budove v určitom období bola Dievčenská odborná škola a tiež učňovská škola. Od r. 1920 už máme údaje ktoré sa týkajú prenájmu budovy pre Okresný súd.

Dňa 5.7.1920 v „Bardiove“ bola prejednaná a podpísaná „ Prenájomna zmluva“ medzi Bálintom Ludovítom, vedúcim „Bardiovského okresného súdu“ a Dr. Gmitterom Jozefom „mešťanostom Bardiova“ v mene mesta o prenájme miestnosti „Bardiovskému okresnému súdu“ v budove na ul. Hlavnej Bašty č.1. (Oproti Hrubej bašte). Jednalo sa o prenájom budovy na terajšej Veternej ulici – križovatka Krátky rad. V predmetnej Zmluve sa uvádza rozpis miestnosti a tu sa dozvedáme, že tam boli aj „4 áresty“ – 4 cely ( väzenie).

Pre nájomca sa v nej zaväzuje, že najneskôr do 31.3.1921 realizuje úpravy a prestavby. Ročný prenájom bol 8000 kor. splatných štvrťročne – vopred. A v zmluve sa uvádzajú ďalšie podmienky ako napr. „povinný je miestnosti behom trvania prenájmu v dobrom stave udržiavať . Z roku 1935 máme údaj o výške ročného nájomného , ktoré činilo 12 800 Kč a zmluva bola predlžená do roku 1939.

Ďalšou zaujímavou podmienkou je „Prenájomnej zmluvy“ je, že „ešte pred začiatkom topenia peci väzenia …tak opravené byť, aby väzni nemohli plast peci odstrániť a cez otvory peci uprchnut .“
Celkom Zmluva mala 10 bodov a na riadnom zasadnutí výboru slob. mesta Bardiova bola schválená dňa 30.6.1920. Potvrdené podpismi hlavného notára a mešťanostu.
Zaujímavý je tiež dodatok Zmluvy z ktorého vyberám – citujem :
1. Trhliny vo stredních zdech rádne maltou vyplnit, miestnosti a chodby, pokud toho treba vybílit rez, vymalovat.
2. V prízemí v Pozemkova knize…vlhkost preráži, omitku vápennou nahradit na výšku 2,00 m omitkou cementovou, do niž bude primisena tesnici prisad…steny silne poskozene za valky vojskem strelbou , vytrhane hreby atd. opravit a vymalovat.“

V bode 9. sa uvádza:
Ohradni zed 2,00 m vysokou zvyšit aspoň na 3,00 m, aby byl ztizen veznum ev. útek ze dvorku za procházky.
10. Podobne okno v záchodu z bezpečnostnich duvodu opatriť silnejsi mrizkou a hl. dvere novým silným zámkem a vymeniti prislusnou vást dvernika kridla za silnejši a dukladnejši.
11. V celách veznice vyspravit preslapane podlahy.

V Bardiove 24.12.1920 podpis : Okresní soudce,mešťanosta a hl. notár

Zmluvu schválilo Prezídium súdnej tabule v Košiciach dňa 30.10.1921

Do upravených a opravených priestorov sa Okresný súd nasťahoval v roku 1922.
V roku 1962 sa začalo s výstavbou novej administratívnej budovy Okresného súdu na námestí SNP. Do užívania bola daná v roku 1964.
Pozn.: V zápisnici mestského zastupiteľstva z roku 1920 ( ŠA Prešov, Archív Bardejov),som našiel zápis, kde sa uvádza citujem : „ Prosba Juraja Vajda , mestského žalárnika o poukázanie rovnošaty a obuvi.“ Mesto žiadosť zamietlo, ale máme teda údaj, že väznica v Bardejove bola aj v roku 1920.

Autor: Ferdinand Hažlinský / Zdroj: BARDEJOV kedysi a dnes
lit: 1. ŠA Prešov, Archív Bardejov , Mestský úrad v Bardejove 1919 – 1945, D.i.č. 27, š. 71

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Expedičná kamera

    V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …
  • Objavte Bardejov s priateľmi a rodinou

    Zážitkový víkend s osobnosťami Bardejova, dotykom s umením a gastro pochúťkami. Objavte Ba…
  • Karneval na ľade

    Fašiangy sa už tradične spájajú s obdobím plesov, zábav a neodmysliteľne k ním patria aj k…
Načítať viac informácií Zaujímavosti

Pozrite si tiež

Expedičná kamera

V piatok 19.04.2024 sme odštartovali ďalší ročník plný adrenalínu, dobrodružstva a zábavy …