V piatok 22. mája t.r. sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) konalo opätovné zasadnutie mestského krízového štábu (MsKŠ).


Predmetom jeho rokovania bola informácia  o opatreniach Úradu verejného zdravotníctva SR číslo: OLP/4083/2020 a OLP/4085/2020 platných od 20.5.2020 ohľadom uvoľňovania činností prevádzok a organizovania hromadných podujatí, medzi inými aj informácia o sprístupnení športovej haly od 1.6.2020 pre športové kluby v súlade s opatreniami a odporúčaniami Ústredného krízového štábu (ÚKŠ), taktiež o otvorení polyfunkčných ihrísk na ul. Sázavského – areál ZŠ, ul. Pod papierňou – areál ZŠ, sídl. Vinbarg, sídl. Moliterka, v Bardejovskej Novej Vsi a Bardejovskej Zábave.

Prerokovaná bola aj informácia o sprístupnení výstavnej siene na Radničnom námestí pre verejnosť v súlade s opatreniami a odporúčaniami ÚKŠ, ako aj  možnosť otvorenia kina v obmedzenom režime od 1.6.2020. Ako bolo taktiež skonštatované, všetky ZŠ a MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov budú od 1.6.2020 v prevádzke.

Školské jedálne budú zabezpečovať stravovanie v zmysle  opatrení ÚVZ SR. Je potrebné ešte doriešiť technicko-bezpečnostné podmienky, problémy s ochrannými pomôckami a pripraviť usmernenie na prevádzku ZŠ a MŠ. V najbližších dňoch ešte bude preverené  zabezpečenie prímestskej dopravy pre žiakov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…