V uplynulých dňoch sa začalo s výstavbou nového cyklochodníka na nábreží rieky Topľa. Dnes si bol stavenisko obzrieť aj primátor Boris Hanuščak.


V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu  – Prioritná os: 1 Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch sa mestu podarilo získať externé zdroje na jeho výstavbu.

Nový cyklochodník pozdĺž nábrežia rieky Topľa od Mokrolužského mosta po križovatku ulíc Toplianska a Tarasa Ševčenka bude mať celkovú dĺžku 818 m a pozdĺž neho sa vybuduje aj nové verejné osvetlenie. Súčasťou projektu je aj nová cyklolávka vedľa existujúceho Moklolužského mosta.

Doba realizácie: 08/2019 – 06/2020

Celkové predpokladané náklady: 674 408,40 €

z toho požadovaná dotácia: 640 687,98 €

Celkové schválené oprávnené náklady: 671 563,32 €

z toho schválená dotácia: 637 985,15 €

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…