Domov Články Samospráva XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

XVII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva

2 .
0
746
Vo štvrtok 17.12. sa konalo XVII. riadne zasadnutie mestského zastupiteľského zboru v Bardejove (MsZ). Kvôli prísnym protiepidemiologickým opatreniam sa aj tentokrát konalo formou videokonferencie.


Na prerokovanie a schválenie poslancov čakalo vyše dvadsať bodov, medzi nimi napríklad aj dôležitý Návrh programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2021 a roky 2022 a 2023.

V úvode rokovania – po vcelku obsiahlej rozprave – poslanci neschválili návrh poslanca Milana Pilipa rozšíriť rokovanie zastupiteľstva o bod Riešenie personálneho obsadenia Centra sociálnych služieb v Bardejove: za tento návrh hlasovalo šesť prítomných poslancov. Poslanci neschválili ani predkladaný návrh na schválenie odmeny pre hlavného kontrolóra mesta.

V ďalšom prišiel na rad Návrh budúcoročného mestského rozpočtu: poslanci v rámci neho neschválili ani ďalší pozmeňovací návrh poslanca Milana Pilipa: ten spočíval v redukcii objemu financií pre Kultúrno-turistické centrum v Bardejove o vyše 130 tisíc eúr a ich následné presunutie do programu Životné prostredie. Predkladaný materiál (návrh rozpočtu ako celok) však poslanci po rozprave schválili. Rovnako schválili aj návrhy rozpočtov pre rok 2021 v prípade príspevkových organizácií a mestských obchodných spoločností. Záznam z rokovania MsZ si môžete pozrieť https://www.youtube.com/watch?v=P8IC58qqR_o

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

78. výročie oslobodenia Bardejova

Vo štvrtok 19. januára t.r. sme si spoločne pripomenuli 78. výročie oslobodenia mesta Červ…