Koniec II. svetovej vojny a víťazstvo nad fašizmom si dnes pri Pamätníku vďaky na námestí SNP v Bardejove pripomenuli predstavitelia štátnej správy, samosprávy, Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a ďalších štátnych i občianskych ustanovizní položením pietnych vencov k podnožiu pamätníka.


Ján Paľa, Boris Hanuščak, Artem Fecko a ďalší tak demonštrovali svoj postoj k tomuto sviatku, ktorý by mal mať – a v prípade Bardejova stále má – svoje oprávnené a vyhradené miesto v kalendári spomienkových dní. V čase aktuálnej situácie je to najzreteľnejší dôkaz odporu voči vojne ako najväčšiemu zlu v živote ľudskej spoločnosti, ako potvrdenie faktu, že mier je nanajvýš krehký a zraniteľný jej stav.

Skláňame hlavy v úcte a piete pred hrdinstvom obetí, pred tými, ktorí nám pred 77-mi rokmi priniesli slobodu a víťazstvo, skláňame hlavy pred ich obetou, krvou a utrpením miliónov ľudí, a zároveň ďakujeme za dar slobody  !      

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…