Minulý týždeň potešila samosprávu Bardejova oficiálna informácia o schválení dvoch projektov realizácie vodozádržných opatrení. Dnes (8.6.2021) dopoludnia sa vedenie samosprávy bolo v rámci kontrolného dňa pozrieť na aktuálny stav lokalít, ktorých sa projekty týkajú: jedná sa o parkovacie plochy na ulici Družstevnej a vegetačnej strechy „malej“ telocvične športovej haly.


V prípade parkoviska budú realizované také stavebné úpravy, ktoré zabezpečia jeho celkovú rekonštrukciu a nahradenie existujúcich asfaltových pokrytí vodopriepustnou technológiou, umožňujúcou záchyt vody v podloží, pričom sa vytvorí 72 nových parkovacích miest a pribudne aj vzrastlá zeleň.

Realizáciou zelenej strechy na telocvični pri športovej hale (výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku) sa opäť o krok posunieme k cieľu komplexnejšej rekonštrukcie celého areálu haly a dotvoreniu uceleného komplexu.

Hodnota oboch projektov je vyčíslená na cca 400 tisíc eúr (každý cca 200 tisíc), pričom 5% nákladov bude predstavovať kofinancovanie samosprávou.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…