V utorok 26.mája t.r. absolvovali poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ), odborní zamestnanci mestského úradu (MsÚ), projektanti i zhotovitelia jednotlivých stavebných diel ďalší kontrolný deň zameraný na obhliadku a následnú špecifikáciu financovania nákladov „prác naviac“ na niektorých stavebných projektoch, ktoré samospráva realizuje v drvivej väčšine z mimorozpočtových zdrojov (o oprávnenosti konania takýchto kontrolných dní sme písali na inom mieste).

Projekt zníženia energetických nákladov budovy Okresného úradu v Bardejove

Projekt v hodnote cca 1,2 milióna eúr je vo finálnej fáze: jeho ukončenie je predpokladané na jún tohto roka. Práce naviac sú predbežne vyčíslené na cca 80 tisíc eúr, z nich väčšina zahŕňa práce súvisiace so sanáciou podkrovných priestorov a strechy, v menšej miere s výmenou elektrických sietí, systému vytápania budovy a dokončovacích drobných stavebných úprav. Podľa slov odborníkov na verejné obstarávanie je rozsah týchto prác v súlade so zaužívanou praxou: zvyčajne sa totiž jedná o práce, ktoré nemožno v čase prípravy projektu predvídať (aktuálny stav sa zistí až po začatí samotnej realizácie projektu) a tvoria zhruba 10% všetkých nákladov.

Projekt rekonštrukcie plavárne ZŠ Vinbarg

V prípade tohto projektu sú práce naviac vyčíslené predbežne na sumu cca 50 tisíc eúr. Treba podotknúť, že táto stavba sa začala realizovať ešte v minulom storočí, niekoľko pokusov ju „oživiť“ bolo začiatkom tohto, potom na dlho ustala a dostala sa do dezolátneho stavu. Mesto na jej rekonštrukciu získalo zdroje z Úradu vlády, krajskej samosprávy a počíta aj s vlastnými zdrojmi. Práce naviac sa týkajú najmä technologických zariadení, ale aj nevyhnutnej kompletnej výmeny podhľadov (pôvodný projekt počítal iba s ich čiastočnou obnovou), ako aj ďalších drobných stavebných úprav a skúšobného naplnenia bazéna.

Zápisnice z kontrolných dní by poslanci mali dostať elektronickou poštou aj so špecifikáciou jednotlivých vynútených investícií.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…