Domov Články Samospráva NECH VIANOCE SÚ AJ PRÍSĽUBOM NOVEJ NÁDEJE

NECH VIANOCE SÚ AJ PRÍSĽUBOM NOVEJ NÁDEJE

12 .
Komentáre vypnuté na NECH VIANOCE SÚ AJ PRÍSĽUBOM NOVEJ NÁDEJE
589

Vážení Bardejovčania, milí spoluobčania,
žijeme ťažkú dobu. Sú chvíle, kedy ničomu nerozumieme: nádej strieda beznádej – za to my však nemôžeme. Stále máme pevnú pôdu pod nohami, nezabúdame na hodnoty, ktoré sú zviazané s nami, my s nimi, nikto nám ich nenanútil, sú jednoducho v nás a o nás. Áno, aj také sú tohtoročné Vianoce.

Opäť nám nežne klopú na dvere, prichádza čas radosti, zázrakov a plnenia prianí. Prichádzajú ticho, nenápadne, vyšívané striebornými stehmi na obrusoch akoby od starej mamy. V dušiach sa nám rozhostí krásny pocit, na stole zavonia kapor, či iné dobroty a Štedrý večer prinesie do sŕdc pohodu a radosť.

Posledná sviečka adventného venca už dohorela. Predvianočný zhon, spojený s prípravami všetkého, čo k týmto sviatkom už po dlhé stáročia patrí pomaly opadáva a nastupuje nádherná atmosféra pokoja a radosti. Plamene sviečok, vôňa čerstvého ihličia, vianočného pečiva, ale i dobrôt štedrovečerného stola prenikajú našimi príbytkami a my všetci sa tešíme na neopakovateľné chvíle najkrajších sviatkov roka.

Rozžiarené oči detí bez slov povedia všetko. Hovorí o tom i atmosféra ulíc nášho mesta, ale najmä vôňa našich domovov, nálada v našich mysliach a srdciach. Veď každý z nás si chce tieto sviatky pripraviť tak trochu po svojom, prispieť k jedinečnej atmosfére, do poslednej chvíle tajiť prekvapenie pre svojich najbližších.
Pred očami sa nám mení svet a menia sa aj ľudia. Hľadáme a strácame ilúzie. Ale hľadáme aj seba v reálnom priestore a čase. Vianoce sú jedinečnou chvíľou na návraty k svojím najbližším i k sebe. Je to čas na otvorenie srdca, hľadanie čistoty myšlienok a šľachetnosti ducha. To všetko chceme nájsť a hľadáme v tichu a kráse prírody, v kruhu svojich rodín, v našich chrámoch i vo svojej duši. Oživujú v nás mnoho milých a krásnych spomienok. Je v nich naše detstvo, detstvo našich detí i naši najbližší. Tešíme sa z prítomnosti tých, ktorí sú medzi nami, ale spomíname i na tých, ktorí už od nás odišli.

Celá podstata Vianoc prináša so sebou mimoriadne bohatstvo radostných myšlienok popretkávaných živými obrazmi, ktoré sú pre každého z nás symbolom čistoty, lásky a pokoja.

Spomeňme si v tejto chvíli aj na tých, ktorým osud nedoprial tráviť tieto chvíle medzi najbližšími, na tých, ktorí ležia na nemocničných lôžkach, sú odkázaní na pomoc sociálnych zariadení, ale aj na tých, ktorých pracovný výkon je nevyhnutný pre zabezpečenia pokoja a spokojnosti nás ostatných. Osobitné ďakujem vyslovujem zdravotníkom, ľuďom , ktorí už dva roky nepoznajú svoj osobný život, siahajú na dno svojich síl, ich život je o skafandroch, obrovskom nasadení, riziku, kedy ohrozujú seba , svoje rodiny, ale sú tam, kde majú byť , napĺňajú svoje poslanie, starajú sa nie o seba , ale o životy , ktoré sú im zverené do opatery. Zúfalstvo, beznádej , bezradnosť, s tým sa musia dennodenne vyrovnávať. Aj dnes sú tam – hlboká úcta a uznanie patrí všetkým vám.

Vážení spoluobčania,
Vianoce sú pre každého človeka symbolom čistoty, lásky a pokoja. A práve vo chvíľach, kedy sa malí i veľkí tešia na rozbaľovanie darčekov čakajúcich pod vianočným stromčekom by si mal každý z nás uvedomiť , že nie všetko sa dá kúpiť. Uvedomiť si, čo pre nás znamená úprimné ľudské slovo, úsmev, podanie pomocnej ruky , či úprimné poďakovanie za nezištnú pomoc, existencia priateľov a blízkych. Dnes to platí viac ako inokedy.
Vianoce sú o hodnotách, zdanlivo bežných, ale o to vzácnejších. Hovoria o podstate a zmysle existencie ľudského života. Hovoria o nás, ale i za nás.
Samospráva mesta napriek zložitému obdobiu robí všetko, čo je v jej silách , aby Bardejov napredoval, napokon možno je to aj vidieť. To už nechám na vás. Robíme, čo sa dá, aj napriek podmienkam, ktoré sú veľmi zložité, aby náš Bardejov bol opäť krajší a žilo sa vám v ňom opäť o čosi lepšie. Pretože vždy ide iba o človeka , dnešná doba nám to potvrdzuje veľkými písmenami a výkričníkom. Tak som to vždy bral.

Dovoľte mi, aby som vám aj ja v tejto chvíli z úprimného srdca poprial prežitie Vianočných sviatkov v zdraví a pokoji. Nech je Betlehemské svetlo aj svetlom vašej novej nádeje. Nech vo vašich srdciach vládne pokoj, mier a láska.

Prajem vám vnútornú silu, stály zmysel pre radosť z malých i veľkých vecí života. Veľa zdravia, životnej iskry, lásky a potešenia z najbližších a ľudí blízkych vášmu srdcu.

Do nového roka vám zo srdca prajem veľa zdravia a šťastia , spoločnej nádeje , aby táto zvláštna doba pominula už čoskoro. Želám vám všetkým , nám všetkým len to najlepšie ako človek, aby sme si spoločne mohli užívať plnohodnotný život, radosť zo života, našich rodín, jedinečných chvíľ , ktoré sú iba o vás a vašich rodinách. Vážme si samých seba, ale myslíme aj na iných. Tešme sa z krás nášho mesta, užime si ho so všetkým, čo nám dali naši predkovia, o čo sa spoločne staráme.

Buďme hrdí, múdri, statoční, vážme si zdravie, buďme šťastní a odhodlaní čeliť všetkým nástrahám.

Ešte raz – šťastný rok 2022 !

MUDr. Boris HANUŠČAK
primátor

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…