Dnes (21.7.2022) sa z iniciatívy primátora Bardejova Borisa Hanuščaka konal kontrolný deň na troch významných inestičných projektoch, ktoré zabezpečuje a realizuje samospráva mesta.


V prvom prípade sa jednalo o výstavbu nových parkovacích miest na Gorkého ulici. Do 31.10. t.r. tu vznikne 31 nových parkovacích miest (z toho jedno pre imobilných). Projekt ráta aj s rekonštrukciou existujúceho ihriska s hracími prvkami, ktoré ale budú mierne premiestnené.

Druhou aktivitou samosprávy je I. etapa rekonštrukcie cintorína na Kellerovej ulici, konkrétne jeho vstupnej časti a taktiež časti oplotenia – aj tu je termín zhotovenia koniec októbra t.r.

Záujmu sa nevyhol ani Vinbarg: konkrétne zrekonštruované schody k obytným domom na ulici J. Švermu 1-3. Práce realizoval m.p. Bapos a tu treba dodať, že k schodom v najbližšom období ešte pribudnú aj zábradlia.

Treťou, resp. štvrtou zastávkou bol Lampový stĺp na Jiráskovej ulici, ktorý stojí v areáli bývalej Krajinskej nemocnice. V súčasnosti sa vykonávajú práce na jeho sprístupnení (po reštaurovaní) pre obyvateľov i návštevníkov mesta. V praxi to znamená, že bude vybúraná časť terajšieho oplotenia a posunutá viac k samotnej budove, ktorej komplexná rekonštrukcia je takisto predmetom intenzívneho záujmu samosprávy. Mimochodom – ako by budova bývalej Krajinskej nemocnice mohla po rekonštrukcii vyzerať sa už čoskoro budete môcť dozvedieť z veľkoplošných vizualizácií, inštalácia ktorých sa chystá….

Zdroj: Mesto Bardejov

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…