Pri hodnotení Akčného plánu rozvoja okresu vláda na svojom dnešnom výjazdovom zasadnutí v Bardejove, ktoré sa uskutočnilo po deviatich mesiacoch od prvého zasadnutia 4.júla 2018,  pozitívne hodnotí  najmä vývoj v oblasti zníženia nezamestnanosti. Z plánovaného počtu takmer 1 400 novovytvorených pracovných miest vznikla  v okrese Bardejov za necelý rok už viac ako polovica. Vláda na dnešnom rokovaní  rozdelila na podporu Bardejovského okresu ďalších  takmer 1,3 milióna eur.


Na základe doterajšieho plnenia Akčného plánu došlo za uplynulých 9 mesiacov,  s podporou regionálneho príspevku a Európskych štrukturálnych a investičných fondov, došlo k vytvoreniu 723 nových pracovných miest. Cieľom akčného plánu schváleného 4. júla minulého roka je vytvorenie 1 370 pracovných miest do roku 2022. „Okres Bardejov je tak jedným z najúspešnejších okresov, ktoré pridelené financie najdynamickejším spôsobom využíva na napĺňanie cieľov Akčného plánu“, uviedol po skončení rokovania podpredseda vlády Richard Raši.

Od konca septembra 2017 do konca februára 2019 klesol počet evidovaných uchádzačov o zamestnanie o 640 ľudí, z 4 854 na 4 214. Miera nezamestnanosti sa tým znížila o 1,58 percenta z 12,23 na 10,65 percenta. Predpokladaná  finančná investícia akčného plánu okresu Bardejov v rokoch 2018 až 2022 je 168 miliónov eur, pričom  eurofondy predstavujú financie v objeme  60,9 milióna eur. Výška regionálneho príspevku bola stanovená na 3,765 milióna eur. Z tejto sumy je na prvé dva roky vyčlenených viac ako  1,5 milióna eur.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…