V rámci výjazdového rokovania vláda v stredu v Bardejove rozdelila pre mesto a obce okresu 1.295.000 eur. Ide o ďalšie plnenie Akčného plánu rozvoja okresu, ktorý vláda schválila na svojom prvom výjazdovom zasadnutí 4.júla 2018.


Oproti pôvodnému návrhu ide o navýšenie o 295 tis. Eur, z rozpočtovej rezervy vlády. Schválené financie  majú byť uvoľnené  do 31. mája. Navýšené zdroje sú určené na  dotáciu pre obec Jánovce na riešenie vykurovania v objeme 5000 eur a  dve veľké  investičné akcie  pre samotné mesto Bardejov.  170.000 eur na výstavbu  atletickej dráhy pri Základnej škole Komenského, keďže v samotnom meste i okrese  sa nenachádza žiadna  atletická dráha, ktorá by mala slúžiť pre atletickú prípravu žiakov školy, ale i pre ďalšie školy a športové subjekty v Bardejove.

Vláda ďalej rozhodla , že prispeje sumou 120.000 eur na hnedý priemyselný park v meste Bardejov, na modernizáciu prístupovej komunikáciu a vybudovanie klimatizácie, ktorá má prispieť k  zlepšeniu pracovných podmienok prevažne pre ženy, ktoré tam pracujú.  V dôsledku vysokých letných teplôt  museli sanitky rýchlej zdravotnej pomoci chodiť k dehydratovaným a odpadnutým zamestnancom, hlavne k ženám.

V tejto súvislosti požiadal primátor mesta Boris Hanuščak o poskytnutie mimoriadnej dotácie, vďaka ktorej sa podarí zásadným spôsobom skvalitniť pracovné podmienky v priestoroch Hnedého priemyselného parku. Okrem spomenutých financií mesto Bardejov získalo i 264.000 eur na výstavbu dopravného ihriska a revitalizáciu súvisiacej oddychovej zóny na Toplianskej ulici v Bardejove. Obec Hažlín získala 30.000 eur na výstavbu komunikácie k individuálnej bytovej výstavbe.

Obci Kríže bolo pridelených 44.000 eur na rekonštrukciu cesty k pamätníku SNP a obci Fričkovce 20.000 eur na obstaranie kolesového nakladača s príslušenstvom na udržiavacie práce v obci. Vláda vyčlenila financie pre viacero obcí aj na výstavbu chodníkov a miestnych komunikácií, rekonštrukciu kultúrnych domov či na úpravy cintorínov.

Finančnú pomoc dostali aj viaceré cirkvi, cirkevné zbory a  športové kluby. Na reštaurovanie novoobjavenej gotickej brány z druhej polovice 15. storočia v Bazilike svätého Egídia v Bardejove Rímskokatolícka farnosť svätého Egídia získala 30.000 eur.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…