Minulý týždeň potešila samosprávu Bardejova oficiálna informácia o schválení dvoch projektov realizácie vodozádržných opatrení. Dnes (8.6.2021) dopoludnia sa vedenie samosprávy bolo v rámci kontrolného dňa pozrieť na aktuálny stav lokalít, ktorých sa projekty týkajú: jedná sa o parkovacie plochy na ulici Družstevnej a vegetačnej strechy „malej“ telocvične športovej haly.


V prípade parkoviska budú realizované také stavebné úpravy, ktoré zabezpečia jeho celkovú rekonštrukciu a nahradenie existujúcich asfaltových pokrytí vodopriepustnou technológiou, umožňujúcou záchyt vody v podloží, pričom sa vytvorí 72 nových parkovacích miest a pribudne aj vzrastlá zeleň.

Realizáciou zelenej strechy na telocvični pri športovej hale (výmena existujúcich vrstiev strechy za nové slúžiace na zadržiavanie dažďových vôd a spomalenie ich odtoku) sa opäť o krok posunieme k cieľu komplexnejšej rekonštrukcie celého areálu haly a dotvoreniu uceleného komplexu.

Hodnota oboch projektov je vyčíslená na cca 400 tisíc eúr (každý cca 200 tisíc), pričom 5% nákladov bude predstavovať kofinancovanie samosprávou.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Revitalizácia sídliska Družba napreduje

Revitalizácia sídliska Družba vyzerá už teraz skvele. Prvá etapa je krátko pred ukončením …