Na základe záverov a odporúčaní zo zasadnutia Mestského krízového štábu, ktoré sa uskutočnilo minulý týždeň začal dnes mestský podnik Bapos s dezinfekciou verejných priestranstiev na sídlisku Poštárka, kde žije prevažná časť obyvateľstva, patriaca medzi  marginalizované skupiny.


Po dezinfekcii na tomto sídlisku, kde žije približne 1400 ľudí sa pracovníci Bapos-u presunuli k nákupnému stredisku Centrum a dezinfikovali aj ulicu Dlhý rad, pričom aplikácia postreku bude postupne pokračovať aj v iných častiach mesta: najmä tam, kde je predpoklad vyššej koncentrácie ľudí, ale napríklad aj na zastávkach MHD.

Aplikovaný roztok – 2%-tný chloramin – nie je pre zdravie obyvateľov nebezpečný a netreba sa obávať prípadného poškodenia zdravia. Takéto dezinfekcie sa budú aplikovať minimálne nasledujúce dva týždne – o ich ďalšom použití sa rozhodne na základe dosiahnutých výsledkov, pričom vyhodnocovať ich bude krízový štáb.

Samospráva Bardejova iniciatívne pristúpila aj k ďalšiemu kroku – oslovila správcovské spoločnosti, ktoré na území mesta spravujú bytové a nebytové priestory s odporúčaním, aby obdobnú dezinfekciu aplikovali aj v bytových domoch (najmä v ich spoločných priestoroch), ktoré spravujú.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…