Domov Články Samospráva Otvárame materské školy a prvý stupeň ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti

Otvárame materské školy a prvý stupeň ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti

4 .
Komentáre vypnuté na Otvárame materské školy a prvý stupeň ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti
775

Len pred niekoľkými minútami skončilo videorokovanie Mestského krízového štábu (MsKŠ), ktoré sa zaoberalo v prvom rade výsledkami sobotňajšieho testovania a posúdením celkovej situácie v súvislosti s otváraním škôl pre žiakov I. stupňa a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávy Bardejova.


Testovania sa zúčastnilo 3798 osôb, z ktorých 19 s pozitívnym výsledkom (miera pozitivity 0,50%).

Potešujúce je to, že medzi pozitívne testovanými nefigurujú ani zamestnanci škôl, ani rodičia detí, ktorých sa nástup do škôl a škôlok týka. Súčasne prebiehal prieskum medzi rodičmi tých žiakov, ktorí by mali do školy nastúpiť a ktorý mal za cieľ zistiť ich záujem o otvorenie škôl: u základných škôl sa záujem pohyboval na úrovni 90%, u materských škôl na úrovni cca 80%.

Aj na základe týchto výsledkov, ako aj na základe vyjadrení regionálneho epidemiológa sa Mestský krízový štáb rozhodol, že od zajtra 9. februára sa školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta otvoria pre žiakov I. stupňa a otvoria sa aj materské školy. Je len samozrejmé, že samospráva bude úzkostlivo dbať na dodržiavanie všetkých predpísaných opatrení a nariadení !

V prípade, že sa situácia v najbližších dňoch nebude vyvíjať priaznivo, resp. že sa zmení postavenie okresu na Covid automate MsKŠ bude operatívne prijímať také opatrenia, aby nepriaznivej pandemicko-epidemiologickej situácii zabránil a ochránil zdravie a zabezpečil bezpečnosť deťom, žiakom i pedagógom.

V tejto súvislosti MsKŠ vyzýva rodičov, aby dbali na bezpečnosť svojich detí, aby dodržiavali všetky predpísané opatrenia a aby maximálne eliminovali prípadné nepriaznivé okolnosti. Rovnako ich vyzýva k zodpovednosti voči sebe a svojim blízkym, ale aj voči všetkým okolo seba.

V záujme zabezpečenia maximálnej ochrany pedagogických i nepedagogických zamestnancov škôl a škôlok, kam zajtra nastúpia žiaci a deti samospráva momentálne distribuuje ochranné respirátory tak, aby k momentu zajtrajšieho otvorenia škôl nimi boli všetci, ktorí budú výchovno-vzdelávací proces realizovať vybavení.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…