Samospráva Bardejova má ďalšiu dobrú správu pre obyvateľov mesta a jeho návštevníkov, najmä pre tých, ktorí obľubujú cykloturistiku. Boli schválené ďalšie dva projekty cyklotrás: jedna by mala viesť po oboch stranách existujúcej komunikácie od mosta Pod Vinbargom okolo základnej školy smerom ku kruhovej križovatke na Vinbarg, a odtiaľ jednou vetvou na Vinbarg a druhou vetvou k nákupnému centru Lidl.


V rámci projektu sa vybuduje nový chodník, nové oplotenie, verejné osvetlenie, vysadia sa stromy a kry a pribudnú aj nové stojiská pre bicykle – v areáli školy vznikne päť prístreškov, každý s kapacitou 22 bicyklov. Hodnota diela je vyčíslená na vyše 663 tisíc eúr, spolufinancovanie samosprávy predstavuje 5%.

Druhou cyklotrasou, projekt ktorej už bol oficiálne schválený je projekt dobudovania cyklistickej infraštruktúry na uliciach Pod lipkou a Mičkova: tento projekt bude financovaný z vlastných zdrojov a z dotácie Prešovského samosprávneho kraja (celkové náklady sú vyčíslené na vyše 180 tisíc eúr).

Oba schválené projekty sú súčasťou dlhodobo plánovanej a premyslenej vízie budovania cyklodopravy v meste, pričom vôbec nie sú ojedinelé: v úvahách sa ráta aj s vybudovaním v budúcnosti cykloprepojenia smerom od odbočky na Mníchovský potok na obslužnú komunikáciu juhozápadného obchvatu mesta. Treba však jedným dychom povedať, že najmä výstavba prvého spomínaného projektu bude v reáli tvoriť logické, niekoľkokilometrové prepojenie Mníchovského potoka, cez Štefánikovu ulicu, cez cyklolávku okolo „Mokrolužského“ mosta, po nábreží Tople až na Vinbarg a smerom na Dukliansku ulicu. Druhý projekt zasa dáva reálne predpoklady vybudovania cyklotrasy v princípe cez Krátky rad až po odbočku na Lukavicu.

Samospráva si je však vedomá, že jej iniciatíva musí smerovať aj do iných oblastí, ktoré v konečnom dôsledku zvyšujú komfort a kvalitu života v meste: či už sú to vodozádržné opatrenia, znižovanie energetických nákladov svojich budov, alebo ich komplexné rekonštrukcie. Už v najbližších dňoch vám predstavíme projekt takejto rekonštrukcie a týkať sa bude mestskej športovej haly.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…