V pondelok (7.9.2020) sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) po dlhšej odmlke opäť konalo zasadnutie Krízového štábu. Jeho rokovanie bolo iniciované vedením samosprávy na základe najnovšieho vývoja pandemickej situácie v súvislosti s COVID-19, keď bol zaznamenaný ďalší nárast infikovaných.


Medzi najdôležitejšie závery, ktoré mestský krízový štáb dnes prijal patrí:

-vstup do budov MsÚ IBA s prekrytím horných dýchacích ciest (rúško, šál, šatka a pod.)

-od zajtrajšieho dňa meranie telesnej teploty zamestnancov a návštevníkov

-vedenie evidencie údajov o stránkach, ktoré zamestnanci vybavili v rámci svojich pracovných povinností

-vedúci zamestnanci majú povinnosť byť informovaní o mieste pobytu svojich podriadených v prípade dovoleniek

-organizácie v riadiacej pôsobnosti mesta (školy, predškolské zariadenia, zariadenia pre seniorov) boli vyzvané k striktnému dodržiavaniu odporúčaní a nariadení kompetentných štátnych orgánov

Krízový štáb sa zaoberal aj posúdením vhodnosti organizovania masovejších kultúrno-spoločenských podujatí: tie sa uskutočnia iba v prípade, že sa celková pandemická situácia nezhorší. Ak by k tomu predsa len došlo, samospráva zváži ich zrušenie, respektíve presunutie času ich konania na neskoršie obdobie.

Krízový štáb zároveň vyzval všetkých k maximálnej osobnej zodpovednosti, k doržiavaniu odporúčaní a nariadení štátnych orgánov v záujem zdravia svojho, ale aj všetkých okolo seba.

Aktuálna mapa výskytu COVID-19 na Slovensku: https://www.aktuality.sk/koronavirus/mapa/

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…