Včera 6.2.2019 sa v priestoroch Poľsko-slovenského domu uskutočnila úvodná konferencia k projektu s názvom „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území“ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014-2020. V rámci tohto spoločného projektu partneri Mesto Bardejov, ako vedúci partner, spolu s partnermi Miastom Grybów a občianskym združením Náš Bardejov v nasledujúcom období ( 03.09.2018 – 31.08.2020) zrealizujú viacero spoločných aktivít v celkovej hodnote 3 757 205 €.


Hlavným cieľom projektu je: Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v cezhraničnom území Poľsko – Slovenská republika .
Špecifické ciele projektu: Kompletná renovácia a sprístupnenie národných kultúrnych pamiatok, prezentácia spoločného kultúrneho dedičstva a zriadenie centier tradičných remesiel v Bardejove a Grybowe.


V Bardejove sa jedná o rekonštrukciu národnej kultúrnej pamiatky – budovy bývalého Františkánskeho kláštora na ulici Františkánov, ktorá bude následne poskytovať priestor pre remeselné dielne ako aj konanie kultúrno-spoločenských podujatí. Podrobnejšie o projekte vás budeme informovať podrobnejšie počas realizácie projektu.

Na konferencii sa zúčastnili zástupcovia všetkých partnerov, riadiacich orgánov Programu cezhraničnej spolupráce ako aj zástupcovia oboch krajín- generálny konzul Slovenskej republiky v Krakove – Dr.Tomáš Kašaj a zástupca veľvyslanca Poľskej republiky v Bratislave Dr.Piotr Drobniak. Na úvod všetkých hostí privítal primátor mesta MUDr.Boris Hanuščak.

Po ňom nasledovali prezentácie partnerov projektu. Vystúpili Ing.Ján Novotný (Mesto Bardejov), primátor mesta Grybov – Pawel Fyda, Peter Štalmach( Náš Bardejov) a prezentovali sa aj umelci resp. remeselný majstri: Mgr.art Martin Grega a Tomáš Dzuruš.

Po prezentáciách v Poľsko-slovenskom dome sa všetci vydali priamo do areálu bývalého Františkánskeho kláštora, kde sa budú aktivity projektu realizovať. objektom ich previedol predstaviteľ o.z. Náš Bardejov – Peter Štalmach.

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…