Blížiaci sa koniec roka je v samospráve už tradične aj v znamení stretnutí jej vedenia s riaditeľmi škôl a predškolských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta.


Aj dnes preto primátor Boris Hanuščak privítal na takomto neformálnom stretnutí riadiacich pracovníkov v školstve, aby im poďakoval za ich postoj a prácu počas pandémie, kedy boli najmä na pedagógov kladené enormné nároky na zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu.

Práve kvôli pandémii sa takéto osobné stretnutia dva roky nekonali, a tak bolo to dnešné o to príjemnejšie. Zároveň všetkým zaželal príjemné prázdninové dni, dostatok oddychu a ubezpečil ich, že samospráva bude vždy stáť na ich strane v boji za lepšie finančné ohodnotenie poslania pedagóga.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Návšteva veľvyslanca Nórskeho kráľovstva

V utorok (2.8.2022) navštívil naše mesto mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Nórskeho kr…