V dňoch 25. a 26. apríla 2019 usporiadalo Gymnázium L. Stöckela už 2. ročník unikátnej konferencie Taste the Future 2019, ktorá je určená študentom bilingválneho štúdia na Slovensku. Prvý deň konferencie prijal rečníkov a hostí primátor mesta MUDr. Boris Hanuščak. Následne bola pre nich žiakmi a učiteľmi GLS pripravená pútavá prehliadka mesta.


Víziou konferencie je ponúknuť žiakom bilingválneho štúdia príležitosť nahliadnuť do súčasného trhu práce a predstaviť im jeho výzvy (v rôznych oblastiach: medicína, IT, právo, dizajn, spoločnosť, atď.). Rovnako je túžbou organizátorov motivovať ich k učeniu sa cudzieho jazyka ako nevyhnutného predpokladu na úspešné presadenie sa vo svete práce.

Na konferencii vystúpilo spolu 12 rečníkov, odborníkov vo svojej oblasti. Mnohí z nich sú bývalí absolventi Gymnázia L. Stöckela , ktorí sa uplatnili v zahraničí, alebo to sú hostia zo zahraničia. Celá konferencia prebieha v anglickom jazyku, a to formou prednášok, diskusií, či workshopov.

Žiaci mali aj priestor počas prestávok s jednotlivými rečníkmi diskutovať. Ak ste zvedaví, kto kto nám tento rok zavítal, viac informácií o rečníkoch nájdete na facebookovej stránke konferencie Taste The Future GLS Bilingual.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Pri ZŠ Bartolomeja Krpelca vzniká náučná záhrada!

 V rámci jej výstavby priložili ruku k dielu žiaci aj učitelia. Aj napriek tomu, že školsk…