Vybudovanie juhozápadného obchvatu mesta prinieslo najmä  zásadné zníženie tranzitnej kamiónovej dopravy. Rapídny nárast počtu osobných vozidiel však  zo sebou prináša i zvýšenie intenzity a hustoty dopravy, čoho dôsledkom je zníženie  jej plynulosti   najmä na frekventovaných križovatkách spájajúcich jednotlivé sídliska v meste. Jednou z takýchto je aj križovatka „pri bývalej Hypernove“, kde najmä v čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky dochádza k výrazným zdržaniam, najmä pre vozidlá prichádzajúce z vedľajšej cesty v oboch smeroch.


V tejto súvislosti pristúpila samospráva mesta k prebudovaniu tejto križovatky na malú kruhovú, čo by malo zásadným spôsobom zlepšiť plynulosť a bezpečnosť cestnej dopravy v tejto časti mesta. Realizované riešenie je súčasťou širšieho zámeru, ktorého cieľom je aj zvýšenie ochrany a dostupnosti historických pamiatok zapísaných v Zozname UNESCO. V tomto prípade ide lokalitu židovského suburbia, ktorá je súčasťou komplexného riešenia spracovaného vo forme štúdie. Táto počíta s vytvorením pešej zóny pred vstupom do suburbia, vybudovanie „Námestia času“ a zrušenie dvoch súvisiacich križovatiek. Vznikne tak nová dominanta mesta, ktorej súčasťou je aj realizovaná potreba postupného riešenia dopravnej situácie v tejto časti mesta.

Podstatou návrhu riešenia na zvýšenie priepustnosti je komplexná prestavba terajšej priesečnej križovatky ul. Štefánikova – ul. T. Ševčenku – ul. Mlynská na malú okružnú križovatku. Prestavba križovatky obsahuje zabezpečenie podmienok pre vedenie MHD, osvetlenie, podmienky prechodu peších a cyklistov a ďalšie nevyhnutné prvky. Cieľom riešenia je aj estetizácia širšieho  centra mesta. Znížená rýchlosť v priestore križovatky spolu s lepšou plynulosťou zvýšia bezpečnosť všetkých účastníkov dopravy. Dostavbou chodníkov   sa podstatne zlepší pohyb a bezpečnosť peších v priestore križovatky.

Na realizáciu nákladného investičného projektu sa podarilo získať aj finančné zdroje vo výške 200 tis. eur zo strany Prešovského samosprávneho kraja. K odovzdaniu staveniska realizátorovi stavby došlo v pondelok tohto týždňa, od kedy začnú prebiehať prípravné práce bez zásadných dopravných obmedzení.

V súvislosti s realizáciou tejto investičnej akcie následne dôjde k dočasnému  dopravnému obmedzeniu v zmysle spracovanej projektovej dokumentácie Dočasného dopravného značenia na uzávierku štátnej cesty I/77 v križovatke ulíc Štefánikova, Mlynská, T. ševčenku v Bardejove , v čase od 09.00 hod. dňa 03.6.2019 do 14.00 dňa 16.8.2019, z dôvodu realizácie prestavby priesečnej križovatky na okružnú križovatku.

  • HLAVNÁ OBCHÁDZKOVÁ TRASA BUDE:
  • v smere od Svidníka: z cesty I/77 Ul. Dlhý rad, po miestnych komunikáciách Ul. Jiráskova, Ul. Partizánska a Ul. Mikulovská s výjazdom na št. cestu I/77 Ul. Štefánikova v Bardejove,
  • v smere od Starej Ľubovne: z cesty I/77 ul. Štefánikova po miestnych komunikáciách Ul. Mikulovská, Ul. Partizánska a Ul. Jiráskova, s výjazdom na cestu I/77 Ul. Dlhý rad v Bardejove.

Príslušné spoje  prímestskej dopravy a príslušné linky MHD budú počas uzávierky taktiež  presmerované na spomínané  obchádzkové trasy, o čom bude  cestujúca verejnosť,  v dostatočnom časovom predstihu informovaná. Za nevyhnutné obmedzenia súvisiace s realizáciou tejto stavby sa Mesto Bardejov ospravedlňuje. Zároveň chceme poprosiť o pochopenie a trpezlivosť súvisiacu s obmedzeniami  pri realizácii stavebných prác.  Robíme to pre Vás a naše mesto.

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny Bardejova

Pozrite si tiež

Časové trhliny

Náš fotograf sa v uplynulom období vybral hľadať časové trhliny do mesta. Jednoznačne skve…