Práce na novom cyklochodníku napredujú podľa plánu. Veríme, že sa stihne pred príchodom zimy položiť aj asfalt aby sa počas nej uľahčil pohyb aj zimná údržba v tejto novovybudovanej oddychovej zóne na nábreží rieky Topľa.


Info: Nový cyklochodník pozdĺž nábrežia rieky Topľa od Mokrolužského mosta po križovatku ulíc Toplianska a Tarasa Ševčenka bude mať celkovú dĺžku 818 m a pozdĺž neho sa vybuduje aj nové verejné osvetlenie. Súčasťou projektu je aj nová cyklolávka vedľa existujúceho Moklolužského mosta.

Doba realizácie: 08/2019 – 06/2020

Celkové predpokladané náklady: 674 408,40 €

z toho požadovaná dotácia: 640 687,98 €

Celkové schválené oprávnené náklady: 671 563,32 €

z toho schválená dotácia: 637 985,15 €

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny Bardejova

Pozrite si tiež

Časové trhliny

Náš fotograf sa v uplynulom období vybral hľadať časové trhliny do mesta. Jednoznačne skve…