Množstvo úspešne schválených projektov dokazuje, že naša samospráva myslí stále dopredu a je vždy pripravená na aktuálne výzvy. A preto je pripravená aj v prípade možnosti čerpania fondov na parkovací dom a súvisiacu infraštruktúru.


V súčasnosti je hotová nielen štúdia, ktorú vám prezentujeme ale aj kompletná projektová dokumentácia a dokonca aj EIA ( Vyhodnotenie vplyvov na životné prostredie).

Predpokladaný náklad na jeho výstavbu je cca 3,5 mil Eur . Preto veríme, že šťastie bude priať opäť pripraveným a podarí sa získať výhodnejší zdroj financovania alebo aspoň spolufinancovania.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny bardejova

Pozrite si tiež

Ďalši úspešný schválený projekt 1.etapy revitalizácie vnútroblokových priestorov na sídlisku Obrancov mieru

Dnes vám chceme predstaviť ďalši úspešný schválený projekt 1.etapy revitalizácie vnútroblo…