ZUŠ Michala Vileca v tomto roku oslavuje 80.výročie svojho založenia a preto sme veľmi radi že jedným z darčekov , ktorý dostane je rekonštrukcia jej budovy, ktorá okrem učební vo svojom vnútri ukrýva aj multifunkčnú koncertnú sálu, ktorú v rámci podujatí navštevuje verejnosť.


ZUŠ M. Vileca Bardejov poskytovala v školskom roku 2017/2018 vzdelanie pre skoro 900 žiakov v štyroch odboroch: hudobný , tanečný , výtvarný , literárno-dramatický . Je najstaršou a najväčšou ZUŠkou v Bardejove. Na schválenom projekte v súčasnosti už prebiehajú len posledné administratívne úkony .

Cieľom rekonštrukcie je znížiť celkové energetické náklady prevádzky ZUŠ výmenou vonkajších okenných a dverových výplní, zateplením celého objektu školy, výmenou existujúcich interiérových svietidiel a časti vykurovacích telies, vyregulovaním ÚK, výmenou ohrievačov TÚV a osadením vzduchotechnických vetracích rekuperačných jednotiek.
Celkové predpokladané náklady: 1 257 887,97 € z toho požadovaná dotácia: 1 194 993,57 €

Veríme, že po skončení administratívnych úkonov sa s prácami čoskoro začne tak, aby sa nenarušil chod školy.

Čoskoro vás budeme informovať aj o ďalších úspešných projektoch, týkajúcich sa rekonštrukcií budov, ktoré boli našemu mestu schválené.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny Bardejova

Pozrite si tiež

Časové trhliny

Náš fotograf sa v uplynulom období vybral hľadať časové trhliny do mesta. Jednoznačne skve…