Hlavne v týchto sychravých jesenných dňoch po zmene času na zimný, keď je znížená viditeľnosť pocítia občania aj návštevníci výhody modernizácie verejného osvetlenia na území nášho mesta, ktorej hlavným cieľom je zásadné zníženie prevádzkových nákladov. 


Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou začala v roku 2015 na sídliskách Družba, Vinbarg a Obrancov mieru a spolu bolo vtedy vymenených 766 ks svietidiel. V rámci druhej etapy sa postupne vymenilo a doplnilo ďalších 1743 cestných LED svietidiel, 43 rozvádzačov a 96 stožiarov.

Začiatkom roka 2018 sa začala realizovať tretia etapa, ktorej súčasťou je iluminácia Radničného námestia, ktorá bola slávnostne spustená 30.4.2018 a obdivovali ju domáci ale aj hostia z celého sveta počas celej turistickej sezóna až dodnes.

V záujme zvyšovania bezpečnosti cestnej dopravy a najmä chodcov samospráva zrealizovala aj nasvietenie priechodov pre chodcov a ich označenie reflexnými prvkami napríklad na uliciach Nový Sad, Komenského ale aj smerom cez obchvat k Mestskému cintorínu a iných prechodoch.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny Bardejova

Pozrite si tiež

Časové trhliny

Náš fotograf sa v uplynulom období vybral hľadať časové trhliny do mesta. Jednoznačne skve…