Dňa 8.7.2021 sa v Poľsko-slovenskom dome v Bardejove konala významná udalosť. Naše mesto navštívil veľvyslanec Krzysztof Strzałka v sprievode konzula Stanisława Kargula, aby odovzdal ocenenie „Bene Merito“ riaditeľovi Kultúrneho a turistického centra (KTC) v Bardejove – Ing. Marcelovi Tribusovi.


Toto významné ocenenie mu bolo udelené za dlhoročný rozvoj slovensko-poľskej spolupráce už v minulom roku, poľským ministrom zahraničných vecí: kvôli pandemickej situácii sa však podujatie spojené so slávnostným odovzdávaním vyznamenania v Bratislave nemohlo uskutočniť. Preto sa tentokrát využila aj vernisáž výstavy, ktorú v Bardejove zorganizovalo veľvyslanectvo v spolupráci s Poľsko-slovenským domom, ktorý spravuje KTC Bardejov. Táto organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bardejov funguje už vyše 14 rokov a za túto dobu zorganizovalo niekoľko stoviek podujatí doma, ale aj v zahraničí. Svoje kontakty nadobudnuté počas tohto obdobia dokázala pretaviť do niekoľkých desiatok výstav v Poľsku, propagujúcich mesto Bardejov ako významnú turistickú destináciu, zapísanú na zozname UNESCO. Aj momentálne sa pripravujú ďalšie spoločné projekty nielen s partnerskými mestami v Poľsku, ale aj inými organizáciami, ktoré s Poľsko-slovenským domom aktívne spolupracujú. Aj keď pandemická situácia osobné kontakty na dlhý čas obmedzila, ba v poslednej dobe na hraniciach pohyb osôb nariadenia vlády významne skomplikovali, darí sa udržiavať vzťahy na diaľku – veríme, že už čoskoro sa život aj vzťahy vrátia „do starých koľají“. Takáto spolupráca v oblasti kultúry, ale aj cestovného ruchu a iných oblastiach spoločenského života je totiž veľmi významným prínosom pre všetky strany.

Za účasti veľvyslanca Poľskej republiky Krzysztofa Strzałka a konzula Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave Stanisława Kargula,  ako aj za prítomnosti primátora mesta Borisa Hanuščaka bola v ten štvrtok otvorená  výstava s názvom „Ján Pavol II. a Slovensko“. Jedinečnú atmosféru na vernisáži vytvoril svojím hudobným sprievodom Kristián Jančošek.

Výstava vznikla v roku 2020 pri príležitosti Roku sv. Jána Pavla II. a 100. výročie jeho narodenia, a zároveň aj ako pripomienka 25. výročia návštevy pápeža v Bazilike Navštívenia Panny Márie na Mariánskej hore v Levoči.

Autorkou výstavy je Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka pre vedeckú činnosť, medzinárodné vzťahy a rozvoj fakulty Rímskokatolíckej Cyrilo-Metodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Výstava fotografiami i textom mapuje pápežov vzťah k Slovensku a jeho tri návštevy. Tvorí ju osemnásť panelov a je putovná. Súčasťou výstavy je aj krátky film, zachytávajúci pápeža Jána Pavla II. a jeho spätosť so Slovenskom.

Výstava je sprístupnená v galérii Poľsko-slovenského domu na Radničnom námestí 24 v Bardejove a potrvá do 30.7.2021

Všetkých vás srdečne pozývame !

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…