V súčasnosti sa ukončuje výstavba prvých dvoch etáp chodníka na križovatke ulíc Komenského, Tačevská a obchvatu. V najbližšej sobe sa bude pokračovať aj treťou etapou, ktorá napojí chodník popred parkovisko pred obchodným strediskom “ Zlatá Zuzana“ . Okrem chodníkov pribudne aj nové osvetlenie a prechody. Na obchvate pribudne prechod pre chodcov so svetelnou výstražnou signalizáciou a schodisko s rampou.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny Bardejova

Pozrite si tiež

Časové trhliny

Náš fotograf sa v uplynulom období vybral hľadať časové trhliny do mesta. Jednoznačne skve…