Mesto Bardejov bolo opäť úspešné v získavaní grantov.

Tentoraz na rekonštrukcii strechy na telocvični 3. Základnej školy na Wolkerovej ulici ktorá má riešiť jej havarijný stav.


Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Premeny Bardejova

Pozrite si tiež

Časové trhliny

Náš fotograf sa v uplynulom období vybral hľadať časové trhliny do mesta. Jednoznačne skve…