Ochrana a starostlivosť o životné prostredie je trvalou súčasťou výchovy a vzdelávania na našej škole. Najlepšou školou je však škola života. Teoretické poznatky o dôležitosti zdravého a čistého prostredia pre život je však potrebné aplikovať aj v praxi.


Preto sme aj toho roku pri príležitosti Dňa Zeme zorganizovali viacero aktivít s týmto zameraním. Vysadili sme stromy a okrasné kríky, vypleli skalky pri škole, vysiali kvety do kvetináčov na dvore a 26.4. to bola brigáda na úpravu a skrášlenie nielen areálu našej školy, ale aj celého sídliska.

Do upratovania sa zapojilo vyše 750 žiakov so svojimi pedagógmi. Od malých prváčikov až po deviatakov. Nazbierali mnoho vriec rôzneho odpadu, ktorý zároveň separovali. Veríme, že táto brigáda spojená so zberom odpadkov po obyvateľoch sídliska bude našich žiakov motivovať k tomu, aby aj sami udržiavali poriadok.

Zároveň dúfame, že návštevníci a obyvatelia sídliska, ktorí často a radi navštevujú naše ihriská pred školou, nám tam nebudú po sebe (hlavne po víkendoch) zanechávať množstvo odpadkov. Veď kultúrni ľudia vytvárajú kultúrne prostredie.
M.Peláková

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Deň ZEME s MO SRZ v Bardejove

Aj tento rok žiaci ZŠ Bartolomeja Krpelca v Bardejove oslávili DEŇ ZEME rôznymi zaujímavým…