Séria besied so spisovateľmi a regionálnymi osobnosťami s názvom Poklady v srdci ukryté realizovaná v rámci projektu Zaži s Gutgeselom, že kniha je skvelým priateľom, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, úspešne pokračovala v čitárni Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove aj vo štvrtok 25. apríla 2019.


Pozvanie na besedu  tentokrát prijal jeden z mála autorov poézie pre deti a mládež Valentín Šefčík.

Básnik predstavil, ako sám povedal, svoje štyri dcéry, čiže svoje knihy, ktoré sú každá podobná a predsa každá iná, žiakom Cirkevnej základnej školy s MŠ sv. Faustíny v Bardejove – Dlhej Lúke a Základnej školy Bartolomeja Krpelca v Bardejove, ktorí sa zúčastnili besedy.

Pán Šefčík, ktorý je zároveň učiteľom, porozprával žiakom o svojich začiatkoch a vypočuť si mohli aj jeho úplne prvú báseň o pyšnom slonovi, ktorá nie je zverejnená v žiadnej z kníh. Deťom prezradil aj to, že píše novú knihu, ktorá bude o zázrakoch a potešil ich ukážkou v podobe recitácie básne s názvom Bublina.

Pútavým prednesom autor tešil a dotýkal sa duší žiakov v priebehu celého stretnutia. V básniach, ktoré recitoval, sa ukrýval sám život. Zachytávali všetko, čo nás obklopuje, životné okamihy, ľudí, veci a prírodu. Žiaci sa presvedčili, že jeho poézia je zmysluplná, poučná a vtipná, preto ho obdarili smiechom a potleskom.

Nechýbal ani priestor na zvedavé otázky detí, ktoré zaujímal okrem iného aj básnikov vzťah ku knihám. „Kniha je úplne skvelá úžasná vec, umelecké dielo, ktoré dokáže potešiť. Odporúčam čítať knihy, je to prospešné a potrebné. Aj vďaka čítaniu som zistil, že chcem písať knihy,“ odpovedal Valentín Šefčík.

V závere besedy poprial pán spisovateľ žiakom, aby sa im darilo a rozlúčil sa s nimi jemu blízkym spôsobom prednesom krátkej básničky s názvom Myšlienka.

Besedu  zavŕšilo spoločné fotenie žiakov s pánom spisovateľom, ktorému prajeme veľa dobrých nápadov pri tvorbe a tešíme sa na ďalšie zbierky básní.

Mgr. Jana Lipková

Oddelenie literatúry pre deti a mládež

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…