Klub filatelistov KF 54-10 v Bardejove Vám pri príležitosti 25. výročia vydania prvých známok Slovenskej republiky a 100. výročia od tragickej smrti generála  Milana Rastislava Štefánika predstavuje historický prierez prezentovaný na poštových známkach a celinách. Poštová známka, ako najmenšie umelecké dielo originálnym spôsobom zobrazuje dejinné udalosti a uchováva ich pre budúce generácie.


Ľudia odpradávna používali rozličné spôsoby úhrady za poštové služby, kým vývin dospel k dnešnej forme. Do prvej polovice 19. storočia sa poštovné vyberalo rôznymi spôsobmi. Napríklad v Nemecku chodili uniformovaní úradníci (tzv. postilióni), ktorí zvončekmi dávali na známosť, že sa prijíma pošta, pričom sa hneď na mieste platili poplatky a zásielky sa vhadzovali do uzavretých schránok. V Anglicku hradili poštovné nie odosielatelia, ale adresáti.

Zväz slovenských filatelistov (ďalej Zväz alebo ZSF) je otvoreným záujmovým združením filatelistov Slovenskej republiky. Cieľom ZSF je pomoc pri rozvíjaní záujmov zberateľov poštových známok, celistvostí, celín, pečiatok a ďalších predmetov filatelistického záujmu, rozširovanie poznatkov o filatelii a jej propagácii. Rozvíja filateliu ako kultúrnu záujmovú činnosť na zásadách demokracie, morálky a humanizmu. Zväz slovenských filatelistov je nástupníckou organizáciou Zväzu československých filatelistov na základe uznesení ustanovujúceho zjazdu ZSF v roku 1969 i uznesení zjazdu Federácie českých a slovenských filatelistov pri zániku filatelistickej federácie v roku 1989.  Dnes má okolo 2500 členov.

Na výstavných paneloch, ktoré sa nachádzajú v galérii Poľsko-slovenského domu v Bardejove sa máte možnosť oboznámiť s vydanými emisiami slovenských známok od roku 1993 po súčasnosť . Slovenská známková tvorba patrí medzi najkrajšie v rámci vydaní na celom svete. Svedčí o tom množstvo ocenení, ktoré jej boli udelené v rámci svetových súťaži WIPA, FEPA, na rôznych medzinárodných výstavách a sympóziách. 1. januára tohto roku uplynulo 10 rokov od prijatia spoločnej EU meny Euro čo malo tiež vplyv na kvalitu známok všeobecne a zvlášť na jej ekonomickú hodnotu. Na známkach a celinách máte možnosť vidieť aj udalosti týkajúce sa nášho historického mesta a okolia.

Výstava potrvá do 3.5.2019 a bude otvorená aj 1.5.2019 (streda) počas podujatia Vítanie prvého mája.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…