Mesto Bardejov zavádza od 1. júla t.r. na území mesta zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO) v individuálnej bytovej zástavbe. Na jeho zber sa použijú už existujúce nádoby na BIO, t.z. spoločný zber BIO a BRKO do jednej nádoby.


Do týchto nádob tak môžete okrem tzv. “zeleného“ odpadu (pokosená tráva, seno, kvety, piliny, konáre, lístie…) ukladať aj kuchynský odpad (zvyšky ovocia a zeleniny a šupky z ich čistenia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb a pečivo…) BEZ PLASTOVÝCH ODPADOVÝCH VRECIEK!

Do týchto hnedých odpadových nádob nepatria taktiež tekutiny (polievky, či omáčky), mäso, kosti a koža, mliečne výrobky a ostatné triedené zložky komunálneho odpadu. Všetky potrebné informácie o nakladaní s komunálnym odpadom vrátane kompletného triedeného zberu sú popísané v Manuáli nakladania s komunálnymi odpadmi a VZN mesta č. 163/2016 a č.60/2004, ktoré nájdete na www.bardejov.sk.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…