Organizácia ENVI – PAK, a.s. ktorá zabezpečovala systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov a neobalových výrobkov udelila mestu Bardejov Certifikát za rok 2020, v ktorom mesto prispelo množstvom triedeného zberu komunálneho odpadu v objeme 1 444 629 kg.


Vďaka  tomúto triedenému zberu  mesto Bardejov prispelo k celkovej úspore emisií skleníkových plynov systému zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI – PAK, a.s. v objeme 70 545 000 kg CO2Táto úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo priemerné osobné auto, ak by prešlo 261 406 189 km, a teda 6 522-krát obišlo zem. Na výpočet bola použitá metodika vyvinutá spoločnosťou BIO by Deloitte pre 25 európskych organizácií zodpovednosti výrobcov združených v asociácii PRO EUROPE.

Spoločne veríme, že nepoľavíme a zvýšime množstvo vytriedeného komunálneho odpadu a prispejme k zdravému životnému prostrediu.  Množstvo vytriedeného odpadu sa bude zvyšovať len vďaka občanom, ktorí budú zodpovedne triediť.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…