Literárna prehliadka pre žiakov ZŠ a učiteľov…


Prostredníctvom literárnej prehliadky chceme v deťoch prebudiť zvedavosť a záujem o knihy, a tým začleniť čitateľské návyky do ich života, ako vhodnú formu zmysluplného trávenia voľného času. Účastníci sa môžu tešiť na bohatý program, ktorý má podporiť priateľský vzťah ku knihám, knižnici a jej pravidelnej návšteve.

V rámci programu sa budú konať osobné stretnutia s autorkami Lenkou ŠingovskouGabrielou Futovou, divadelné predstavenie bábkového divadla Babadlo, interaktívna výstava Svet podľa Šaška a tvorivá dielňa Janky Mackovej.

Zároveň chceme, prostredníctvom odborného seminára pre učiteľov ZŠ a detských knihovníkov s názom Čítanie s radosťou v škole pod vedením propagátora detského čítania Tibora Hujdiča, podporiť čitateľskú gramotnosť detí a mládeže.

Podujatie sa uskutoční za dodržania prísnych epidemických opatrení.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…