Literárna prehliadka pre žiakov ZŠ a učiteľov…


Prostredníctvom literárnej prehliadky chceme v deťoch prebudiť zvedavosť a záujem o knihy, a tým začleniť čitateľské návyky do ich života, ako vhodnú formu zmysluplného trávenia voľného času. Účastníci sa môžu tešiť na bohatý program, ktorý má podporiť priateľský vzťah ku knihám, knižnici a jej pravidelnej návšteve.

V rámci programu sa budú konať osobné stretnutia s autorkami Lenkou ŠingovskouGabrielou Futovou, divadelné predstavenie bábkového divadla Babadlo, interaktívna výstava Svet podľa Šaška a tvorivá dielňa Janky Mackovej.

Zároveň chceme, prostredníctvom odborného seminára pre učiteľov ZŠ a detských knihovníkov s názom Čítanie s radosťou v škole pod vedením propagátora detského čítania Tibora Hujdiča, podporiť čitateľskú gramotnosť detí a mládeže.

Podujatie sa uskutoční za dodržania prísnych epidemických opatrení.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Vernisáž výstavy a prezentácia odborov SSOŠ v Bardejove

V utorok 17.5.2022 v Poľsko-slovenskom dome, sa v dopoludňajších hodinách uskutočnila vern…