Voda je životu potrebná a má svoju silu, ktorú je možné využívať rôznymi spôsobmi. O jej význame sa mohli deti základných škôl dozvedieť v Okresnej knižnici Dávida Gutgesela v Bardejove, kde sa 11. septembra 2019 konala beseda so šéfredaktorkou vydavateľstva Class Ing. Lenkou Šingovskou a tiež autorkou projektu s názvom „Mapovanie vodného bohatstva“.


V rámci besedy autorka prezentovala jednu zo série kníh „Slovensko – krajina plná tajomstiev“ – „Vodné dobrodružstvá“, ktorá chce čitateľovi priblížiť toto veľké prírodné bohatstvo Slovenska. Kniha je spestrená nádhernými ilustráciami Zuzany Fuskovej. Obsah knihy, ktorý je v slovenskom jazyku na jednej strane a s anglickým prekladom na druhej strane, má inšpirovať a upovedomiť si hodnotu vody, ktorá je pre fungovanie spoločnosti nevyhnutná.

Príbeh knihy je o dobrodružstvách malého Miška, ktorý spolu so svojim otcom navštívia vybrané vodné plochy Slovenska. Z vybraných ilustrácií z tejto knihy prebieha vo výstavnej sieni OKDG výstava, ktorá potrvá do 25.9.2019.

Načítať ďalšie súvisiace články
  • Jesenná burza mamičiek

    Leto je už pomaly za nami a začínajú sa hlásiť chladnejšie a sychravejšie dni. S príchodom…
  • Z každého rožku trošku

    V týchto dňoch si všetci vychutnávame posledné letné lúče slnka. V Kultúrnom a turistickom…
  • Rozlúčka s prázdninami

    Počas posledných prázdninových dní pripravilo Kultúrno-turistické centrum  podujatie s náz…
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Jesenná burza mamičiek

Leto je už pomaly za nami a začínajú sa hlásiť chladnejšie a sychravejšie dni. S príchodom…