V týchto dňoch sa začala rekonštrukcia objektu Základnej umeleckej školy Michala Vileca, na základe  projektu Zníženia energetických nákladov, ktorý je financovaný z eurofondov, v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.


Realizácia projektu prinesie zvýšenie energetickej efektivity prevádzky  a estetizáciu objektu. Jeho predmetom je zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena okien a dverí. Projekt počíta s čiastočnou výmenou svietidiel a vykurovacích telies. Systém vykurovania prejde úplným vyregulovaním.

V koncertných sálach a učebniach pre orchestre budú osadené vzduchotechnické vetracie rekuperačné jednotky. Povrch sedlovej strechy z asfaltových šindľov, ktorá v minulosti zatekala a prešla iba nevyhnutnou opravou, bude nahradený plechovou krytinou.

Výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov predstavuje čiastku  1 194 994,28 € pričom  celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 1 257 888,72 €. Realizácia stavebných prác je naplánovaná na dobu 12 mesiacov.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…