V týchto dňoch sa začala rekonštrukcia objektu Základnej umeleckej školy Michala Vileca, na základe  projektu Zníženia energetických nákladov, ktorý je financovaný z eurofondov, v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia.


Realizácia projektu prinesie zvýšenie energetickej efektivity prevádzky  a estetizáciu objektu. Jeho predmetom je zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmena okien a dverí. Projekt počíta s čiastočnou výmenou svietidiel a vykurovacích telies. Systém vykurovania prejde úplným vyregulovaním.

V koncertných sálach a učebniach pre orchestre budú osadené vzduchotechnické vetracie rekuperačné jednotky. Povrch sedlovej strechy z asfaltových šindľov, ktorá v minulosti zatekala a prešla iba nevyhnutnou opravou, bude nahradený plechovou krytinou.

Výška nenávratného finančného príspevku z eurofondov predstavuje čiastku  1 194 994,28 € pričom  celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 1 257 888,72 €. Realizácia stavebných prác je naplánovaná na dobu 12 mesiacov.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rozrastá sa sieť cyklochodníkov

Samospráva nášho mesta má vždy plán rozvoja na niekoľko krokov dopredu, preto patrí k najú…