V rámci Integrovaného  regionálneho operačný programu prioritná os  Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, s cieľom zvýšenia atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)  bolo Mesto Bardejov úspešné v ďalšom projekte o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov.


Predmetom projektu je výstavba cyklochodníka, verejného osvetlenia a lávky pre cyklistov cez rieku Topľa v zostávajúcej časti oddychovo- relaxačnej zóny na nábreží rieky Topľa.

Cieľom  stavby je prepojenie centrálnej časti mesta s novým cyklochodníkom na Mníchovský potok.  Pozdĺž cyklistického chodníka  bude vybudovaný aj chodník  pre peších, čím sa dosiahne  zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov, skvalitnenie prepojenia jednotlivých častí mesta, zvýšenie dopravnej obslužnosti územia a zvýšenie pohodlia cestovania účastníkov cestnej a cyklistickej dopravy.

Súčasťou projektu je aj spomínaná  nová lávka pre cyklistov, ktorá  je navrhnutá ako konzolová oceľová konštrukcia z atypicky tvarovaných plechov z cortenovej ocele, ktoré sú kotvené k pôvodnej betónovej konštrukcii existujúceho mosta pre autodopravu a peších na Toplianskej ul. v Bardejove. Celková dĺžka cyklolávky je 73,5 m, prejazdná šírka 2,740m.

Výška nákladov stavby je 716 789,45 EUR

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Galavečer ocenených žien i pedagógov

Športová hala Mier v Bardejove patrila v nedeľu večer ženám, pedagógom i nepedagogickým za…