V rámci Integrovaného  regionálneho operačný programu prioritná os  Bezpečná a ekologická doprava v regiónoch, s cieľom zvýšenia atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým cyklistickej dopravy)  bolo Mesto Bardejov úspešné v ďalšom projekte o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z eurofondov.


Predmetom projektu je výstavba cyklochodníka, verejného osvetlenia a lávky pre cyklistov cez rieku Topľa v zostávajúcej časti oddychovo- relaxačnej zóny na nábreží rieky Topľa.

Cieľom  stavby je prepojenie centrálnej časti mesta s novým cyklochodníkom na Mníchovský potok.  Pozdĺž cyklistického chodníka  bude vybudovaný aj chodník  pre peších, čím sa dosiahne  zvýšenie bezpečnosti chodcov a cyklistov, skvalitnenie prepojenia jednotlivých častí mesta, zvýšenie dopravnej obslužnosti územia a zvýšenie pohodlia cestovania účastníkov cestnej a cyklistickej dopravy.

Súčasťou projektu je aj spomínaná  nová lávka pre cyklistov, ktorá  je navrhnutá ako konzolová oceľová konštrukcia z atypicky tvarovaných plechov z cortenovej ocele, ktoré sú kotvené k pôvodnej betónovej konštrukcii existujúceho mosta pre autodopravu a peších na Toplianskej ul. v Bardejove. Celková dĺžka cyklolávky je 73,5 m, prejazdná šírka 2,740m.

Výška nákladov stavby je 716 789,45 EUR

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…