Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Zo života škôl

Pozrite si tiež

Zápis detí do 1. ročníka ZŠ pre šk. rok 2023/2024

Zápis do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov pre školsk…