Vzájomná spolupráca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Bavorského štátneho ministerstva vnútra, športu a integrácie v oblasti verejnej správy funguje už 24 rokov. Po dlhoročných snahách sa zástupcom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky podarilo prvýkrát organizovať seminár pre bavorských predstaviteľov samosprávy a štátnej správy na území Slovenskej republiky v Trenčianskom samosprávnom kraji a v roku 2017 sa seminár uskutočnil v Žilinskom samosprávnom kraji. Sme hrdí, že vzájomná spolupráca úspešne pokračuje a aj tento rok sme mali príležitosť predstaviť najlepšie slovenské skúsenosti v praxi a oboznámiť bavorských partnerov s fungovaním verejnej správy Slovenskej republiky s dôrazom na územnú samosprávu. Tohtoročný seminár sa uskutočnil za podpory zástupcov Prešovského samosprávneho kraja v Prešovskom kraji v dňoch od 16. do 19. septembra 2019.


Jedným z prvých bodov nášho programu bola návšteva Úradu prešovského samosprávneho kraja, kde delegáciu prijal predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský, ktorý nám spolu s ďalšími zástupcami úradu predstavili kraj, jeho zaujímavosti a projekty. Súčasťou tohto stretnutia bola aj prednáška riaditeľky odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov Moniky Filipovej, ktorá predstavila zástupcom z Bavorska systém a fungovanie verejnej správy v Slovenskej republike.

V každej z obcí a miest, ktoré sme počas viacdenného seminára navštívili, nás srdečne privítali ich predstavitelia, ktorí účastníkov bavorskej delegácie prostredníctvom prednášok a ukážok v praxi oboznámili s množstvom zaujímavých tém. Tou najrozsiahlejšou bolo, vzhľadom na polohu Prešovského samosprávneho kraja, predstavenie rôznych projektov slúžiacich na rozvoj cezhraničnej spolupráce s Poľskom spolufinancovaných predovšetkým z fondov Európskej únie. V meste Bardejov nám zástupca primátora Vladimír Savčinský odprezentoval projekt „Zachovanie, prezentácia a rozvoj tradičných remesiel v  cezhraničnom území“, ktorý vychádza z potreby rozvoja turistického potenciálu miest Bardejov a Grybów alebo projekt „Kúpele poľsko – slovenského pohraničia, identifikovateľný európsky priestor turistiky podporujúcej rozvoj zdravia“, ktorého cieľom je spojenie kúpeľných obcí a miest poľsko-slovenského pohraničia cyklistickým okruhom. Budovanie cyklotrás spájajúcich slovenské a poľské obce bolo hlavnou témou cezhraničnej spolupráce napríklad aj v obci Kamienka alebo v meste Kežmarok, v ktorom sídli slovenská časť cezhraničného zväzu Euroregión „Tatry“ zastrešujúceho okrem iných projektov aj výstavbu Historicko-kultúrno-prírodnej Cesty okolo Tatier. Zástupkyňa zväzu Euroregión „Tatry“ nám na mestskom úrade v Kežmarku priblížila okrem histórie vzniku tejto spolupráce aj rôzne projekty, ktoré vznikli za pomoci zväzu.

Ďalšia obšírna téma, ktorá bola zástupcom bavorskej samosprávy predstavená, zahŕňala rôzne sociálne služby pre obyvateľov obcí v tomto regióne. Kým v obci Raslavice ide o pomoc predovšetkým starším občanom prostredníctvom opatrovateľskej služby alebo denného stacionára, v obci Spišský Hrhov ide najmä o služby pre deti, a to prostredníctvom projektov zameraných na rozvoj základnej školy s materskou školou. Projekty, ktoré však členov bavorskej delegácie zaujali najviac, boli tie, ktoré sú zamerané na integráciu rómskej komunity v týchto obciach. Navštívili sme napríklad komunitné centrum, v ktorom sa deti v poobedných hodinách venujú rôznym náučným, ale aj zábavným aktivitám alebo obecné podniky, v ktorých zamestnávajú obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Taktiež boli v týchto obciach predstavené rôzne projekty spolufinancované z fondov Európskej únie, ktoré slúžia na rozvoj služieb starostlivosti pre obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením, predovšetkým prostredníctvom terénnej sociálnej práce.

Bavorským predstaviteľom samosprávy sme tiež predviedli ukážky podnikania v Prešovskom kraji, a to návštevou priemyselného parku v Kežmarku, v ktorom má sídlo niekoľko medzinárodných spoločností a prehliadky Nestville parku v obci Hniezdne, kde sme sa oboznámili nielen s postupom prípravy slovenskej whisky, ale aj s tradičnými remeslami súvisiacimi s liehovarníctvom.

Keďže Prešovský kraj je známy rozmanitou kultúrou, históriou a bohatými tradíciami, mnohí starostovia a primátori nám vo svojich samosprávach predstavili zaujímavosti z tejto oblasti.  Uvítanie v duchu slovenských tradícii nám pripravili v obci Hervartov, v ktorej vystúpil ženský spevácky súbor Babičky a v obci Kamienka, kde nám v zrekonštruovanom amfiteátri ukážku zo svojho vystúpenia predstavil folklórny súbor Barvinok.

Prehliadku historického centra naša delegácia absolvovala v hlavnom meste Prešovského samosprávneho kraja v Prešove, aj v meste Bardejov, ktorého centrum je zapísane do zoznamu Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Súčasťou histórie tohto regiónu je aj výstavba drevených kostolíkov, ktoré spolu tvoria národnú kultúrnu pamiatku. Z 27 objektov sme počas seminára navštívili rímskokatolícky Kostol svätého Františka z Assisi v obci Hervartov a gréckokatolícky Kostol sv. Trojice v Kežmarku. V meste Kežmarok sme tiež počas prehliadky mesta navštívili evanjelické lýceum, v ktorom sa nachádza najväčšia školská historická knižnica v strednej Európe.

V rámci spoznávania pamiatok a zaujímavostí Prešovského samosprávneho kraja sa naša delegácia v posledný deň seminára zúčastnila náučnej prehliadky Solivaru v Prešove, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku. Ďalším múzeom, ktoré sme v rámci programu navštívili, bolo interaktívne múzeum hudobných nástrojov v Spišskom Hrhove. Ďalším zaujímavým projektom podporujúcim rozvoj cestovného ruchu v tejto obci je aj vybudovanie lesnej sauny, ktorá je v slovenskej republike unikátnou stavbou s výhľadom na Spišský hrad.

V poradí tretí seminár organizovaný slovenskou stranou bol opäť prínosom nielen pre bavorských predstaviteľov samosprávy, ale aj pre predstaviteľov slovenských miest a obcí, keďže pri každej téme vznikala podnetná diskusia, pri ktorej si obe strany vymieňali svoje skúsenosti. Okrem nových skúseností si však bavorská delegácia z návštevy Prešovského samosprávneho kraja odniesla množstvo príjemných zážitkov, ako aj užitočných informácií od inšpiratívnych predstaviteľov územnej samosprávy. Sme hrdí, že ďalší ročník vzájomnej spolupráce so Slobodným štátom Bavorsko aj vďaka všetkým hostiteľom dopadol nad naše očakávania a veríme, že budeme mať možnosť organizovať ešte mnoho úspešných seminárov.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…