Milí žiaci,

vážené panie učiteľky, páni učitelia,

vážení rodičia,

máme za sebou úspešne zvládnutý, náročný školský rok 2019/2020, ktorý bol vo svojej druhej polovici výrazne poznačený pandémiou koronavírusu, ktorá si vyžiadala mimoriadne opatrenia. Chcem sa Vám všetkým ešte raz poďakovať za to , že sme to všetko spoločne a najmä úspešne zvládli. Po dvoch mesiacoch zaslúženého odpočinku začína nový školský rok a opäť v mimoriadnom režime, ktorý so sebou prináša mnohé opatrenia a s tým spojené obmedzenia, minimálne počas prvých dvoch týždňov.

Pevne verím, že túto náročnú situáciu opätovne zvládneme. Keď budeme trpezliví, zodpovední, úspešne prekonáme aj túto prekážku a život v školách sa vráti do normálneho režimu. Kvalitná výchova a vzdelávanie je tým najlepším, čo môžeme urobiť pre mladú generáciu dnes, ale najmä smerom do budúcnosti. Našim prvákom prajem len to najlepšie pri objavovaní sveta písmen a čísel, získavaní nových vedomostí, aby ste boli v škole spokojní a šťastní. Možno nie všetko sa na prvýkrát podarí, možno prvé oblúčiky písmen nebudú úplne dokonalé, ale buďte trpezliví. Za pomoci vašich paní učiteliek a rodičov to isto zvládnete. Aj ostatným žiakom prajem, aby vám nechýbala chuť do učenia, radosť a motivácia: veď to, čo robíte, robíte hlavne pre seba a svoju budúcnosť. Vám rodičia chcem zaželať čo najviac radosti z  vašich detí.

Učiteľom prajem veľa pozitívnej energie, potrebnú dávku trpezlivosti, veľa elánu,  množstvo skvelých nápadov a inšpirácii pri náročnej úlohe napĺňania poslania výchovy a vzdelávania vašich žiakov.

Spoločne si zaželajme, aby bol nový školský rok úspešný, aby ste boli všetci zdraví a spokojní s tým, čo robíte. Napĺňali šťastím seba, ale aj svoje okolie. Ale najmä, aby sme už čoskoro mohli to všetko zvládnuť v podmienkach, na ktoré sme zvyknutí, bez akýchkoľvek ďalších mimoriadnych opatrení.

Boris Hanuščak

primátor mesta

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…