Konanie kontrolného dňa na stavenisku oddychovej zóny na sídlisku Obrancov mieru iniciovala samospráva na základe  podnetov občanov, ktorí sa dožadovali istých revízií projektu a s tým spojených zvýšených nákladov na jeho realizáciu.


Zúčastnení poslanci za tento volebný obvod, primátor mesta, projektant, zhotoviteľ i kompetentní odborní zamestnanci mestského úradu (MsÚ) sa počas jeho konania dohodli na tom, že zvýšenie nákladov v sume 21 tisíc eúr poslanci podporia hlasovaním na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ): táto suma zahŕňa výmenu prekrytia oddychovej zóny, nové situovanie miesta stojiska komunálneho odpadu a doplnenie trávnika o pruh pri vodných atrakciách tak, aby nedochádzalo k zašpineniu a následnému zanášaniu kalom vodných nádrží.

Predmetom úprav by malo byť aj oddelenie zóny od chodníka a komunikácie zrejme vysadením živého plotu. Takéto kontrolné dni, ktorých sa najmä poslanci môžu zúčastňovať a pýtať sa na príčiny navyšovania súm za realizáciu jednotlivých projektov by mali zamedziť rôznym dohadom, a navyše častokrát reagujú na požiadavky samotných obyvateľov tej – ktorej lokality v meste.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Projekt rekonštrukcie priekopového múru na ulici Krátky rad sa dostáva do finálnej fázy

Projekt rekonštrukcie priekopového múru na ulici Krátky rad a s ním súvisiace stavebné akt…