Konanie kontrolného dňa na stavenisku oddychovej zóny na sídlisku Obrancov mieru iniciovala samospráva na základe  podnetov občanov, ktorí sa dožadovali istých revízií projektu a s tým spojených zvýšených nákladov na jeho realizáciu.


Zúčastnení poslanci za tento volebný obvod, primátor mesta, projektant, zhotoviteľ i kompetentní odborní zamestnanci mestského úradu (MsÚ) sa počas jeho konania dohodli na tom, že zvýšenie nákladov v sume 21 tisíc eúr poslanci podporia hlasovaním na najbližšom zasadnutí Mestského zastupiteľstva (MsZ): táto suma zahŕňa výmenu prekrytia oddychovej zóny, nové situovanie miesta stojiska komunálneho odpadu a doplnenie trávnika o pruh pri vodných atrakciách tak, aby nedochádzalo k zašpineniu a následnému zanášaniu kalom vodných nádrží.

Predmetom úprav by malo byť aj oddelenie zóny od chodníka a komunikácie zrejme vysadením živého plotu. Takéto kontrolné dni, ktorých sa najmä poslanci môžu zúčastňovať a pýtať sa na príčiny navyšovania súm za realizáciu jednotlivých projektov by mali zamedziť rôznym dohadom, a navyše častokrát reagujú na požiadavky samotných obyvateľov tej – ktorej lokality v meste.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…