Sprievodný program 668. historického a 48. novodobého Bardejovského jarmoku sa začal dnes otvorením a prvým dňom XXVII. Medzinárodnej odbornej konferencie o problematike mestských pamiatkových centier Bardkontakt.


Dvojdňové odborné podujatie sa v tomto roku venuje téme : „Obnova fasád meštianskeho domu v historických jadrách v kontexte života a rozvoja obcí.“ Partnermi konferencie, ktorá si už v odborných kruhoch získala všeobecný rešpekt sú už tradične Mesto Bardejov, Fakulta architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky.

Konferencie sa zúčastňuje 22 prednášajúcich zo Slovenska a zahraničia. Ako na úvod uviedol primátor mesta Boris Hanuščak, téma obnovy fasád v pamiatkových rezerváciách je nanajvýš aktuálnou, keďže sa dotýka najväčšieho počtu vlastníkov budov a dotvára celkový charakter zrekonštruovaných historických centier.

Naviac musí zásadným spôsobom rešpektovať pôvodný charakter historických objektov, ich pôvodnú funkcionalitu a charakter, na druhej strane musí zohľadňovať aj aktuálne požiadavky, ktoré súvisia so zabezpečením ich energeticky efektívnej prevádzky, ktoré súčasná doba požaduje. Konferencia Bardkontakt potrvá do utorka.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…