V týchto dňoch bola do užívania odovzdaná nová kruhová križovatka pri bývalej Hypernove,  kde v minulosti, najmä v čase rannej a popoludňajšej dopravnej špičky,  dochádzalo k výrazným zdržaniam, najmä pre vozidlá prichádzajúce v smere od ulíc Mlynská a T. Ševčenku.


Prestavbou križovatky dochádza k zlepšeniu  podmienok pre vedenie MHD, pribudlo nové osvetlenie, zvýšila sa bezpečnosť  prechodu peších a cyklistov, pribudli ďalšie nové prvky vrátane časti nového oplotenia ZŠ B. Krpelca, ktoré taktiež prispelo k celkovej estetizácii tohto priestoru Znížená rýchlosť v priestore križovatky spolu s lepšou plynulosťou zvýšia bezpečnosť všetkých účastníkov dopravy. Dostavbou chodníkov   sa  zlepší pohyb a bezpečnosť peších v priestore križovatky.

Na realizáciu nákladného investičného projektu sa podarilo získať aj finančné zdroje vo výške 200 tis. eur zo strany Prešovského samosprávneho kraja. Slávnostné otvorenie križovatky sa uskutoční 22. augusta v prvý deň konania 668. historického a 48. novodobého jarmoku.

 

Súčasťou  procesu revitalizácie  nábrežia rieky Topľa bola  aj modernizácia detského ihriska a detského dopravného ihriska, ktoré rozšíria ponuku voľnočasových aktivít v novej  oddychovej zóne mesta.

Súčasťou nového detského ihriska sú moderné kovové herné prvky a atrakcie s bezpečnostnými dopadovými plochami, ktoré budú slúžiť na oddych a zábavu najmenších. Novou dominantou je  fontána umiestnená v jeho strede. Pribudli  i nové  chodníky, kvôli bezpečnosti boli čiastočne inštalované aj  gumené obrubníky.  Od ulice Nábrežná boli vybudované drevené pergoly, ktoré prispeli k celkovému skrášleniu širšieho okolia.  Detské ihrisko tak rozšíri  možnosti na aktívny oddych pre najmenších, ich rodičov i starých rodičov v priestoroch novej oddychovej zóny v okolí rieky Topľa. Projekt sa samospráve podarilo zrealizovať aj vďaka finančnej podpore Vlády Slovenskej republiky, ktorá na svojom výjazdovom zasadnutí schválila dotáciu na jeho výstavbu vo výške 190 tis. EUR.

Zubom času poznačený areál detského dopravného ihriska prešiel taktiež výraznou rekonštrukciou. Vznikol tak nový  moderný priestor , ktorý bude slúžiť pre potreby dopravnej výchovy i širokej verejnosti. V rámci prebiehajúcej rekonštrukcie došlo  k čiastočnej obmene jazdných dráh, ktoré dostali  nový asfaltový povrch. Výmenou prešlo  i samotné dopravné značenie, osvetlenie, pribudli nové  mobilné semafory a  oplotenie. Samospráva taktiež zakúpila nové štvorkolesové vozidlá a bicykle pre najmenších, ktoré budú k dispozícii pre širokú verejnosť, pre účely využívania dopravného ihriska.

Aj tento projekt sa podarilo zrealizovať vďaka podpore vlády vo výške  264 tis. eur.

Súčasťou projektu Revitalizácie nábrežia Tople bolo aj osadenie novej drevenej lávky. Jej základ tvorí oceľovo – drevená konštrukcia. Lávka je dlhá 32,5 metra a široká 3 metre. Vo večerných hodinách bude mať aj vlastné osvetlenie.

Obnovou severovýchodného barbakánu a priľahlej časti vodnej priekopy pokračovala rozsiahla rekonštrukcia mestskej pamiatkovej zóny. Stavebnými úpravami prešla časť opevnenia, pôvodnú funkcionalitu vodnej priekopy, ktorá bude čiastočne prístupná aj vďaka novým chodníkom, pripomínajú vodné plochy s malými fontánami a osvetlením.

Bardejov tak má novú dominantu, ktoré bude ďalším príjemným miestom na oddych, ale aj ďalšou atrakciou pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

V areáli ZŠ Komenského prebieha v súčasnosti výstavba nového atletického ovalu s tartanovým povrchom, ktorá sa realizuje najmä vďaka dotácie vlády vo výške  170 tis. eur. V priestoroch školy tak už v najbližšom čase vyrastie  nová 280 metrov dlhá atletická dráha (4 dráhy), ktorá  nahradí pôvodnú škvárovú. Zásadným spôsobom sa tak zlepšia podmienky prípravy mladých atlétov i detí z ostatných škôl.

ZŠ Komenského a jej atletický oddiel JAK Bardejov, dnes dosahujú skvelé výsledky v atletických súťažiach  v rámci celého Slovenska. Výstavba tartanovej atletickej dráhy tak výrazne zlepší podmienky pre ich športovú   prípravu a je v časovej postupnosti krokov naplnením  ambície samosprávy vytvoriť adekvátne podmienky pre rozvoj atletiky i ponuky športovej činnosti v našom meste.

Rozsiahle stavebné práce prebiehajú v súčasnosti aj na objekte, dlhé roky rozostavenej , krytej plavárne pri ZŠ Vinbarg. Počas minuloročného, prvého výjazdového zasadnutia Vlády Slovenskej republiky v Bardejove, vládny kabinet schváli pre Mesto Bardejov bezúročnú pôžičku vo výške 800 tis. eur, ktorá je  určená na dostavbu tohto plaveckého  areálu.  Postupne tak došlo k čiastočnej výmene sklenených výplní okien, v súčasnom období prebiehajú práce na zateplení a úprave vonkajšej fasády.

V interiéri sa osadzuje elektroinštalácia, rozvody kúrenia a vzduchotechnika. Práce  budú pokračovať úpravou  podhľadov, okolia bazénu a dokončením  sociálnych zariadení. Na záver prejde finálnou úpravou bazénová vaňa. Predpokladaný termín ukončenia stavebných prác je koniec tohto roka. V ďalšej etapa je plánovaná úprava okolia objektu krytej plavárne, vrátane výstavby detského ihriska. Výrazným spôsobom sa tak rozšíria možnosti aktívneho športového vyžitia pre obyvateľov sídliska i celého mesta.

V týchto dňoch začali prípravné práce na začatie výstavby nových výrobných priestorov spoločnosti Kamax v Bardejove, kde pribudne nová výrobná hala. Spoločnosť tak reálne napĺňa svoju ambíciu rozšíriť výrobný sortiment a zvýšiť počet pracovných miest v našom meste, ktorá je aj výsledkom rokovaní s vládou, jednotlivými ministerstvami a samosprávou mesta.

Popri investičných akciách realizuje Mesto Bardejov  viacero enviroaktivít, ktoré majú pozitívny vplyv na kvalitu životného prostredia. Jednou z nich je aj rozsiahla výsadba okrasných drevín v areáli oddychovej zóny na  nábreží  Tople, kde bolo vysadených 443 okrasných stromov rôznych druhov. Celkovo bolo v uplynulom období v jednotlivých častiach mesta vysadených viac ako 900 nových drevín, ktoré zásadným spôsobom prispejú k estetizácii ako aj zlepšeniu kvality životného prostredia.

Na základe úspešnej žiadosti o poskytnutie nenávratných  finančných prostriedkov z eurofondov prebieha aj rozsiahla rekonštrukcia budovy Okresného úradu .  Celková hodnota projektu zníženia energetických a prevádzkových nákladov predstavuje 1 241 739 eur. Jeho predmetom je kompletná rekonštrukcia strechy, výmena okien a vchodových dverí, zateplenie a úprava fasády.

Modernizáciou prejde aj časť sociálnych zariadení. Realizáciou týchto opatrení sa dosiahne výrazné zníženie energetických nákladov na úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie. Po realizácii projektu bude budova zaradená do  energetickej triedy A0, čo predstavuje veľmi pozitívny dopad na kvalitu životného prostredia.

Rekonštrukciou prešla aj telocvičňa ZŠ Wolkerova. Výstavba  strechy, výmena  zostávajúcich okien  a zateplenie fasády  bolo  financovaná prostredníctvom dotácie Ministerstva školstva a vlastných zdrojov. Vynovená telocvičňa tak prispeje k ďalšiemu znižovaniu energetických nákladov na prevádzku školy i k ďalšej estetizácii jej areálu a okolia.

Komplexnou rekonštrukciou, na základe zdrojov z eurofondov, prešla aj ZŠ Komenského 24. V rámci projektu v hodnote viac ako 500 tis. eur došlo ku komplexnému zatepleniu budovy, vrátane strechy, výmeny okien a vstupných dverí. Úpravou prešiel aj areál škôlky.

 

 

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…