Domov Články Samospráva XI. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

XI. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva

3 .
Komentáre vypnuté na XI. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva
1,199

V utorok 25.-teho februára zrána sa v priestoroch mestského úradu (MsÚ) v Bardejove konalo XI. mimoriadne zasadnutie mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré malo prerokovať iba dva body: investičný zámer výstavby 16-tich bytových jednotiek nižšieho štandardu na sídlisku Poštárka a technickej vybavenosti k nim a v súvislosti s týmto investičným zámerom zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania SR do hodnoty 160 tisíc eur.


Investičný zámer výstavby sa prerokovával už dvakrát, ale v zmysle zmenenej legislatívy musel byť prerokovaný ešte raz: dôvodom bolo nové usmernenie poskytovateľa pomoci, t.j. ministerstva dopravy a výstavby SR.

V rozprave vystúpilo niekoľko poslancov (Milan Pilip, Mária Ferková, Vladimír Savčinský, Peter Hudák, Martin Šmilňák…), ktorí prezentovali rôzne názory: od odmietania schválenia až po jeho podporu.   Po ukončení rozpravy poslanci hlasovaním zámer schválili: z dvadsiatich troch prítomných bolo za 18 poslancov, dvaja (Mária Ferková a Milan Pilip) boli proti a traja poslanci sa hlasovania zdržali.

V ďalšom poslanci schválili (14 za, 6 proti a 3 sa zdržali) aj zriadenie záložného práva v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania SR do hodnoty 160 tisíc eur: tento zámer bol priamo naviazaný na predchádzajúci investičný zámer. Po ukončení výstavby a po kolaudácii bytov nižšieho štandardu bude, samozrejme, záložné právo v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania neaktuálne.

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…