Bardejovčanov, turistov a všetkých priaznivcov umenia chceme upozorniť na výstavu pod názvom Drobný email, ktorá je sprístupnená vo výstavnej sieni Šarišského múzea. Ide o tvorbu dvoch bardejovských umelcov – otca a dcéry- Mikuláša Lovackého a RenátyTarasovičovej.


Výstava je príspevkom autorov a múzea k 20. výročiu zápisu Bardejova do zoznamu Svetového dedičstva UNESCO, ktoré si mesto pripomína práve v tomto roku.

V stručnosti niekoľko údajov o autoroch.

Mikuláš Lovacký sa narodil v Bardejove 15.12.1942. V rokoch 1961-1966 študoval na FF UPJŠ v Prešove. Od ukončenia štúdia až do odchodu na dôchodok v 2003 pracoval v Šarišskom múzeu ako historik, vedúci galerijného oddelenia, a v rokoch 1986-1990 aj ako jeho riaditeľ. Je činný v mnohých umeleckých spolkoch a organizáciách( je členom SVU v Bratislave, ZSVU v Košiciach, ZS VUVS, ASA).Od roku 1993 bol zakladateľom a organizátorom prvého a ďalších ročníkov Bardejovského maliarskeho plenéra. Venoval sa a stále sa venuje komornej maľbe, plastike, reštaurovaniu umeleckých diel, voľnej a úžitkovej grafike, knižnej ilustrácii, emailu a smaltu, a tiež publikačnej činnosti v odbore história a výtvarné umenie. Jeho diela sa nachádzajú v zbierkach mnohých múzeía kultúrnych inštitúcií, ako aj v súkromných zbierkach, zdobia interiéry štátnych a sakrálnych stavieb, nachádzajú sa tiež v exteriéroch miest a obci( pamätníky, pamätne tabule). Za svoju prácu a tvorbuzískal množstvo ocenení regionálneho, celoslovenského a medzinárodného významu.
RenátaTarasovičová sa narodila v Bardejove 9.3.1968. V rokoch 1982-1986 študovala na Umelecko-priemyselnej škole v Košiciach, odbor reštaurovanie. Od roku 1986 pracuje ako reštaurátorka komornej maľby, plastiky a ikon v Šarišskom múzeu v Bardejove. Spolu s kolegami zreštaurovala množstvo historických zbierok, ktoré prezentujú múzeum na výstavách doma aj v zahraničí. Od roku 2001 je členkou Slovenskej výtvarnej únie a Asociácie slovenského výtvarného umenia (ASA) v Bratislave. V umeleckej tvorbe čerpala z domáceho prostredia, do tajov emailu ju zasvätil otec. Venuje sa vlastnej výtvarnej tvorbe, emailu, vytvára kópie známych obrazov, tiež sa venuje ikonopisectvu a reštaurovaniu ikon. Za osobitý prínos v ikonopisnej tvorbe získala ocenenie na prehliadke Medzinárodného bienále ikonopisectva v roku 2005.


Obaja umelci prezentujú svoju tvorbu doma aj v zahraničí v rámci samostatných a kolektívnych výstav. Neraz vystavovali aj na pôde múzea.
Súčasná výstava predstavuje ich najnovšie práce, viac ako 60 diel z drobného emailu. Každý z umelcov má svojský „rukopis“ a ponúka vlastný pohľad na svet. Výstava je koncipovaná do dvoch priestorov. V jednej sále sa nachádzajú práce Lovackého, sú plné farebnosti, mnohotvárnosti a dynamiky. Nájdeme tu abstraktnejší prejav ale aj figurálne maľby. Inšpiruje ho cirkevná tematika, história, ľudské pocity a vzťahy, téma ženy , príroda, ale tiež dianie okolo nás ( obrazom Korona vládne v nás Lovacký reaguje na súčasnú situáciu vo svete). V druhej sále sú diela Renáty Tarasovičovej, ktorá sa okrem emailovej tvorby prezentuje aj svojimi maľbami ako aj kópiami obrazov z obdobia renesancie a kópiami ikon. V svojich prácach viac uprednostňuje jemnejšiu, pokojnejšiu farebnosť a zameriava sa na konkrétnejšie, realistickejšie motívy. Venuje sa v nich sakrálnym námetom, téme duchovna, téme ženy a lásky, prírode.
Na výstave návštevníka určite zaujme aj spojenie materiálov – emailu a dreva – emaily v originálnych drevených rámoch a na jedinečných drevených podkladoch tvoria jediný celok.

Email patri k najstarším umeleckoremeselným technikám. Je známy už z mezopotámskych a staroegyptských nálezov z tretieho tisícročia pred n.l. a postupne sa rozšíril do iných krajín. V priebehu stáročí postupy práce a techniky emailovania sa menili a vyvíjali. Najskôr túto techniku používali zlatníci a šperkári na umeleckú výzdobu predmetov rôzneho charakteru( klenotníckych, liturgických a pod.).Neskôr ho začali používať aj pri tvorbe rôznych figurálnych miniatúr( v našom regióne poznáme historickú emailovú tvorbu známeho spišského zlatníka Jana Silašiho, dielo ktorého sa nachádza aj v zbierkach nášho múzea) a následne aj obrazov.

Tvorba emailov je veľmi zložitý proces, vyžaduje veľa trpezlivosti a precíznosti, a taktiež špeciálne technické vybavenie. Zjednodušene povedané, na špeciálne upravený a vypálený kovový (najčastejšie medený) podklad sa nanáša niekoľkokrát prášok z priehľadnej a nepriehľadnej skloviny, z drahokamov alebo polodrahokamov v podobe určitého obrazu, a potom sa niekoľkokrát vypaľuje v peci pri vysokej teplote. Celý proces niekedy trvá aj niekoľko dni, ale výsledný efekt, znásobený pôsobením svetla, stojí zato.
Tuto náročnú techniku naši umelci bravúrne zvládli a predstavili verejnosti svoje „drahokamy v rámoch“, ako nazval vystavované práce riaditeľ múzea PhDr. František Gutek na vernisáži tejto výstavy. Určite sa oplatí vidieť tieto jedinečne a neopakovateľne malé diela, ktoré budú vystavené v múzeu do 31. augusta 2020. Srdečne pozývame.

Mgr. Valentína Koščová
Šarišské múzeum Bardejov

foto: Pavol Tarasovič

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Kultúra

Pozrite si tiež

Môj najobľúbenejší vianočný koláčik

Piatkové popoludnie patrilo akcii Okresnej organizácii Únie žien Slovenska v Bardejove, kt…