Vždy začiatkom mája sa v dušiach mnohých z nás aspoň na chvíľu udomácňujú zvláštne pocity: radosť zmiešaná so smútkom, viera s beznádejou, spomienky na minulosť s porovnávaním súčasnosti. Možno je to spôsobené aj tým, že 9. mája si pripomíname udalosť, ktorá sa stala míľnikom – pripomíname si výročie oslobodenia a konca II. svetovej vojny. Udalosť, ktorá znamenala koniec vojnového besnenia, utrpenia, nezmyselného umierania, strádania a obetí, koniec útrap a – vtedy bol o tom svet presvedčený – aj koniec jednej zvrátenej, fašistickej ideológie.


Od tých čias prešlo vyše 75 rokov, takmer jeden ľudský vek. Medzi nami je už len veľmi málo tých ozajstných hrdinov, ktorí prinášali na oltár slobody nevýslovné obete. Rednú rady priamych účastníkov bojov, i odbojového hnutia v tyle frontov. Akoby sa vytrácala pamäť i pravda o udalostiach II. svetovej vojny, samozvaní „vykladači histórie“ servírujú iné „fakty“ o jej priebehu a výsledku, deti v škole sa pomaly prestávajú učiť pravdu o tejto dobe a zdá sa, že iba málokoho to naozaj trápi…

Samospráva Bardejova nikdy nepatrila k tým inštitúciám, ktoré by pamäť o krvavých udalostiach II. svetovej vojny prisypávala prachom zabudnutia, naopak – vždy, za každých okolností dáva jasne najavo, že odkaz hrdinov vojny nie je v Bardejove zabudnutý ! Svedčia o tom pietne stretnutia pri pamätníkoch či už priamo v meste, alebo pri pamätníkoch v okolitých obciach i pozornosť, ktorú venujeme ich údržbe a zachovávaniu.

Navyše veľmi dobre vieme, komu vďačíme za našu slobodu – boli to vojaci Červenej armády, spolu s príslušníkmi 1. Československého armádneho zboru a hrdinov ďalších národností, ktorí pred 76-mi rokmi priniesli do tohto regiónu, do kraja pod Duklou – a nielen sem – vytúženú slobodu. Uvedomujeme si nevýslovnú a nepredstaviteľnú dávku obetavosti a hrdinstva, ktorú pri tom prejavili a sme im nesmierne vďační. Nikdy sme na ich hrdinstvo nezabudli, a nikdy nezabudneme !

Ak si teda budete, vážení spoluobčania, toto výročie pripomínať aj tento rok – prosím, nezabudnite, pred kým máme v tichej úcte a piete skloniť hlavu.

Venujte tichú spomienku všetkým, bez hrdinstva ktorých by nebolo ani dnešných dní mieru.

MUDr. Boris HANUŠČAK

primátor Bardejova

Načítať ďalšie súvisiace články
Načítať viac informácií Samospráva

Pozrite si tiež

Rezortný deň ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v Bardejove

Vo štvrtok a piatok (22. – 23.2.2024) sa v Bardejove konal Rezortný deň ministerstva inves…